Incepand din 2016, situatia mijloacelor de transport radiate, a celor care implica scutiri sau reduceri de impozite, precum si a celor instrainate in cursul anului sufera o serie de modificari, ca urmare a intrarii in vigoare, de la 1 ianuarie, a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si a Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.

Astfel, persoanele fizice si juridice care, la data de 31 decembrie 2015, detin mijloace de transport radiate din circulatie au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatii publice locale pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Totodata, scutirile si reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Impozitul asupra mijloacelor de transport este datorat pe intregul an fiscal de persoana care il are in proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

In cazul in care dreptul de proprietate este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.

In conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor fiscale se datoreaza, dupa acest termen, majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Reamintim ca impozitul pe mijloacele de transport este datorat de catre orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport inmatriculat/inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului anterior.

Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

lei/200 cmc sau fractiune din aceasta

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme de pana la 1.600 cmc, inclusiv

8

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme de peste 1.600.cmc

9

Autoturisme intre 1.601 – 2.000 cmc

18

Autoturisme intre 2.001 – 2.600 cmc

72

Autoturisme intre 2.601 – 3.000 cmc

144

Autoturisme de peste 3.001 cmc

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

Tractoare inmatriculate

18

Sursa: Legea 227/2015