Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Ministerul Transporturilor au încheiat contractului de finanțare pentru proiectul „Construcția Drumului Expres Brăila-Galați” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin POIM 2014-2020. 

Potrivit CNAIR, obiectivul general al proiectului are în vedere dezvoltarea rețelei rutiere, prin crearea unei căi moderne de comunicare care asigură o conexiune adecvată la rețeaua TEN-T, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei Brăila – Galați.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 - construirea a 10.77 km de drum nou, 1 pod peste canal irigații la km 6+620 și o structură de tip pod - viaduct - pasaj la km 10+963.

- reducerea timpului de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T cu mimim 4%, în primul an de operare, de la 43,34 min. la începutul proiectului, la 41,08 min. la sfârșitul proiectului, pentru autoturisme, și de la 47,87 min. la începutul proiectului, la 39,37 min la sfârșitul proiectului pentru vehiculele de marfă.

Valoarea totală a proiectului este de 506,44 milioane de lei, din care 85% contribuția Uniunii Europene din  Fondul European de Dezvoltare Regională – 308,77 milioane de lei, 15% contribuția națională - 54,49 milioane de lei, diferenta de 143,17 milioane de lei reprezentand valoare neeligibilă inclusiv TVA.

Constructorul șoselei este Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Technostrade, valorea contractului fiind de 371.416.131,09 lei fără TVA.

Drumul Expres Brăila - Galați pornește din drumul de legătură al Podului peste Dunăre de la Brăila și se încheie la intersecția cu DN 2B, în zona Movileni.

Autorizaţia de construire a fost emisă la finalul lunii decembrie 2021, șoseaua de mare viteză urmând a fi finalizată în 24 de luni.