Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru realizarea Studiului de Fezabilitate destinat lărgirii DN 4 București - Oltenița, între Șoseaua de Centură a Capitalei (DNCB) și Autostrada A0.

DN 4 traversează o serie de localități printre care Popești-Leordeni, Frumușani, Șoldanu, Curcani, Mitreni și Budești.

Potrivit anunțului de participare la licitație, publicat în SICAP, valoarea totală estimată a contractului este de 179.790,64 lei (fără TVA)

În cadrul contractului sunt prevăzute realizarea Expertizei Tehnice și a Studiului de Fezabilitate pentru lărgirea sectorului de drum național aferent proiectului.

În criteriul de atribuire, prețul are o pondere de 70%, planificarea adecvată a resurselor tehnice şi umane, de 15%, iar experienţa deţinută de managerul de proiect, tot de 15%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 29 noiemrbie 2022.

Contractul va fi finanțat din fonduri europene și de aceea semnarea lui este ”condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice”. CNAIR estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în cel de-al doilea semestru al anului 2022.