O iniţiativa legislativă aflată în dezbaterea Senatului propune schimbarea modului de examinare în cadrul probei practice a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în prezent realizată exclusiv de către ofiţeri şi agenţi de poliţie. Astfel, proiectul prevede înlocuirea acestora cu examinatori, care vor fi autorizați de Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Potrivit proiectului de lege, examinatorul candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere va fi orice persoană care corespunde criteriilor de calificare, parcurge stagiul de formare iniţială şi susţine cu succes examenele de absolvire, iar ulterior este dispusă să urmeze activităţi şi cursuri periodice de formare continuă. 

”Considerăm că este momentul, ca nu numai meseria de instructor să poată fie recunoscută ca profesie de sine stătătoare, ci şi cea de examinator. Orice persoană care îndeplineşte condiţiile iniţiale poate deveni examinator dacă demonstrează abilităţi şi competenţe suficiente, experienţă relevantă efectivă în conducerea altor autovehicule decât cele de categoria B (cum ar fi examinarea pentru obţinere permiselor de categoria C, D, Tr, Tv, etc.) poate deveni examinator. Mai mult, reînnoirea autorizaţiei presupune cursuri de formare continuă, ceea ce asigură un nivel calitativ ridicat procesului de învăţare-predare”, își motivează demersul inițiatorii, un grup de 22 de parlamentari UDMR.

Drept urmare, proiectul prevede modificare articolelor din OUG 195/2002 (Codul Rutier) care desemnează autoritatea competentă să examineze candidaţii ca fiind Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în sensul atribuirii acestei activităţi examinatorilor autorizaţi de către Autoritatea Rutieră Română (ARR), organ tehnic al Ministerului Transporturilor. 

Dat fiind sistemul de testare teoretică deja implementat, proiectul de lege prevede ca Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor să rămână autoritatea competentă de testare pentru proba teoretică de verificare a cunoştinţelor, de emitere a permiselor de conducere, de evidenţă a acestora şi de echivalare a permiselor obţinute în alte state. 

Altă modificare propusă, ce decurge din liberalizarea profesiei de examinator, se referă la emiterea de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor a unui aviz pentru persoanele cu altă cetăţenie sau cu reşedinţă temporară în România, astfel ca înscrierea la cursul de pregătire teoretică să fie posibilă. 

De asemenea, se propune recunoaşterea rezultatelor indiferent de centrul de testare unde a fost examinat candidatul, fiind astfel eliminată restricţia de a efectua ambele probe în aceeaşi localitate. Astfel, candidatul îşi va putea alege un centru de testare teoretică diferit de cel unde vor derula proba practică.

Altă schimbare propusă este prevăzută la nivelul probei practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului. Pe lângă examinarea derulată sub supravegherea unui examinator autorizat,
instructorul este obligat să fie prezent în autovehicul, să asiste candidatul. Potrivit inițiatorilor proiectului de lege, ”măsura este menită să reducă gradul de intimidare resimţit de candidaţi şi să demonstreze cu adevărat dacă şi-au însuşit cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a conduce autovehicule în condiţii de siguranţă pe drumurile publice”.

În concluzie, iniţiativa legislativă propune:

- reglementarea profesiei de examinator autorizat şi deschiderea acesteia către persoane din afara angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne ca soluţie pentru actualele problemele din sistem (numărul insuficient de examinatori, perioade lungi între finalizarea cursurilor şi programarea datelor la care pot fi susţinute probele, reticenţa şi disconfortul psihologic al candidaţilor în prezenţa ofiţerilor sau agenţilor de poliţie, eliminarea cauzelor corupţiei actuale din sistem);

- obligativitatea prezenţei instructorului la proba practică de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, menită să inducă un plus de corectitudine în punctare şi de confort pentru candidat

- libertatea candidaţilor de a alege centre de examinare diferite pentru cele două probe ale examenului, în funcţie de domiciliu şi/sau reşedinţa de facto a acestora

”Soluţiile legislative propuse sunt menite să aducă un plus de transparenţă actualului sistem, să înlesnească procedurile administrative de obţinere a permisului de conducere fără a face rabat de la calitatea sistemului de iniţiere şi pregătire a candidaţilor la obţinerea unui permis de conducere”, arată, în concluzie, inițiatorii proiectului.