ASF a aprobat modificarea normei privind RCA, astfel ca asiguratorii vor fi obligati sa coreleze evolutia tarifelor RCA cu nivelul daunelor pentru fiecare segment de asigurati, iar pentru vehiculele care nu pot circula in strainatate din cauze tehnice nu vor mai incheia si polite Carte Verde.

"Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat Norma privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, ca urmare a propunerilor primite in cadrul procesului de consultare publica", a transmis ASF.

Reamintim ca la finalul anului trecut, pe fondul protestelor initiate de asociatiile transportatorilor ca urmare a scumpirilor cu 300% a politelor RCA, autoritatile au incheiat cu acestia un protocol care prevedea, printre altele, si amendarea Normei 23/2014. 

Concret, au fost modificate articolele 20 si 21 astfel:

La articolul 20 se introduce alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

“In cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitarilor tehnice sau juridice, nu exista posibilitatea de a circula in afara teritoriului Romaniei, asiguratorii RCA emit doar polita de asigurare RCA, fara a include componenta Carte Verde”.

La articolul 21, alineatul (5) se abroga, iar alineatul (6) se modifica, urmand a avea urmatorul cuprins:

“Asiguratorii sunt obligati sa transmita in format electronic Autoritatii de Supraveghere Financiara ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin (1), impreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule; in calculul tarifului de prima, asiguratorilor le este interzis sa foloseasca indici de incarcare, coeficienti de majorare si/sau corectie sau alte instrumente de ajustare a tarifelor care sa nu fie fundamentate statistic si actuarial, asigurandu-se in acest fel o proportionalitate intre tarifele practicate in perioade succesive si evolutia daunalitatii pe segmentul respectiv de asigurati”.

La articolul 21, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, (61), care va avea urmatorul cuprins:

“Pentru fiecare segment prevazut la alin. (6) asiguratorul RCA trebuie sa utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; in situatia in care asiguratorul RCA nu detine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie sa utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piata din Romania sau la piata Uniunii Europene”.

Asiguratorii RCA trebuie sa stabileasca tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru urmatoarele limite de despagubire:

 

- 1.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR), pentru pagube materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite;

 

- 5.000.000 de euro (echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României), pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite.

 

Atat limitele de despagubire, cat si tarifele RCA stabilite de fiecare societate in parte trebuie trimise ASF-ului cu maximum 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care pot fi practicate. Exceptand indexarile sau modificarile pe anumite categorii de riscuri, tarifele stabilite de asiguratori pot fi schimbate doar dupa sase luni de la ultima notificare.

De mentionat este ca, incepand din decembrie 2015, tarifele de prima ale asiguratorilor nu mai au o limita maxima pentru reducerile comerciale, astfel ca acestea pot fi mai mari de 10% (limita aplicabila pana la acel moment, de la care se facea exceptie doar pentru pensionari, persoanele cu deficiente locomotorii si in baza sistemului bonus-malus).

Proiectul Normei 23/2014 a fost trimis saptamana trecuta la Monitorul Oficial si va intra in vigoare odata cu publicarea sa.