Potrivit noului Cod fiscal, masinile folosite exclusiv in scopuri economice sunt integral deductibile in ceea ce priveste impozitul pe profit, TVA-ul si beneficiile in natura. Tratamentul fiscal aplicabil celorlaltor masini se clasifica in functie de utilizare sau tip de masina in una din cele trei arii de impozitare.

 

TVA si impozitul pe profit

 

Cheltuielile si TVA-ul aferente vehiculelor care se clasifica avand o masa mai mare de 3.500 kg si mai mult de 9 locuri, inclusiv scaunul soferului, sunt tratate fiscal ca fiind integral deductibile. Sunt, de asemenea, deductibile cheltuielile si TVA-ul pentru orice tip de vehicul utilizat intr-una din urmatoarele situatii:

 

- Exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

- De agentii de vanzari si de achizitii;

- Pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

- Pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

- Ca marfuri, in scop comercial.

 

In conformitate cu prevederile legale, cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate (cu exceptia amortizarii pentru care se aplica norme speciale) care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economica, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si au maxim 9 locuri, inclusiv scaunul soferului, sunt deductibile in limita de 50%.

 

Regula de deductibilite de 50% se aplica, de asemenea, si in ceea ce priveste dreptul de deducere a TVA-ului pentru vehiculele descrise mai sus.

 

Cheltuielile supuse acestei limitari includ cheltuielile direct atribuibile vehiculelor, inclusiv cele aferente contractelor de leasing, cum ar fi: combustibilul, piesele de schimb, taxe locale, asigurare auto obligatorie, inspectiile tehnice periodice, chirie, cheltuiala nedeductibila aferenta TVA-ului rezultata din aplicarea limitarii de 50%, dobanzi, comisioane, diferentele nefavorabile de curs valutar etc.

 

Astfel, se acorda deductibilitatea integrala pentru cheltuielile mentionate mai sus numai in cazul in care vehiculele sunt utilizate exclusiv in scopuri economice si in conditiile in care acestea sunt justificate cu documente financiar contabile si cu foi de parcurs. Conform Codului Fiscal, foile de parcurs trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

- Categoria de vehicul utilizat;

- Scopul si locul deplasarii;

- Kilometrii parcursi;

- Norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

 

Prin excludere, se poate interpreta ca in cazul autovehiculelor pentru care se aplica tratamentul de 50% nu este obligatorie intocmirea foilor de parcurs.

 

In cazul in care vehiculul este folosit atat in scop economic, cat si in scop personal, insa este considerat integral deductibil (deoarece este utilizat in situatiile descrise mai sus), recomandam folosirea foii de parcus ca si document justificativ, pentru a delimita cat se foloseste in scop economic de cat se foloseste in scop personal.

 

Beneficii in natura

 

Potrivit Codului Fiscal, nu sunt considerate venituri salariale avantajele sub forma acordarii in scop personal a vehiculelor pentru care s-a aplicat limitarea deductibilitatii de 50%.

 

In ceea ce priveste masinile pentru care s-a acordat deductibilitate integrala, dar sunt folosite si in scop personal, se considera ca fiind beneficiu in natura partea care a fost folosita in scop personal. Astfel, pentru a calcula valoarea beneficiului in natura se va folosi urmatoarea formula: Beneficiu in natura = (1,7% din valoarea de intrare sau valoarea chiriei impartit la numarul total de km parcursi intr-o luna) si apoi multiplicat cu numarul de km. folositi in scop personal.