Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat procedurile de achizitie publica pentru studiile de fezabilitate destinate modernizarii Transfagarasanului (DN 7C) si a drumului de legatura dintre autostrada A1 si DN 7.

Pentru Transfagarasan, contractului de servicii lansat in licitatie consta in realizarea  "Expertizei Tehnice, a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru Reabilitarea/Modernizarea DN 7C km 44 - km 117".

Valoarea estimata fara TVA a contractului este cuprinsa in intervalul 4,89 mil. lei - 5,78 mil. lei. Valoarea minima reprezinta valoarea estimata a procedurii de achizitie, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a procedurii si valoarea posibilelor suplimentari.

Potrivit anuntului de participare, "autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, in cuantum de 889.375,15 lei fara TVA".

CNAIR solicita o garantia de participare in cuantum de 44.000 lei, iar ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii.

Proiectul este finantat din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste urmatoarele aspecte:

 • Pretul ofertei. Pondere 40%
 • Experienta detinuta de coordonatorul de proiect. Pondere 8%
 • Experienta detinuta de expertul tehnic. Pondere 6%
 • Experienta detinuta de inginerul proiectant de drumuri. Pondere 4%
 • Experienta detinuta de inginerul proiectant de poduri. Pondere 4%
 • Experienta detinuta de expertul geotehnica si fundatii. Pondere 5%
 • Experienta detinuta de expertul evaluator de mediu. Pondere 3%
 • Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor. Pondere 15%
 • Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului. Pondere 15%

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 iulie 2018. Ofertele vor fi deschise in ziua de 28 decembrie 2018.

Cel de-al doilea contract se refera la revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate si Elaborarea Proiectului Tehnic pentru „Drumul de legatura intre A1 si DN 7 (DJ 711 A)", care va fi largit la 4 benzi de circulatie.

Valoarea estimata fara TVA a contractului este cuprinsa in intervalul 1,8 mil. lei - 2,1 mil. lei. Valoarea minima reprezinta valoarea estimata a procedurii de achizitie, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a procedurii si valoarea posibilelor suplimentari.

Potrivit anuntului de participare, "autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, in cuantum de 327.130,48 lei fara TVA".

Durata contractului este de 22 de luni de la data atribuirii.

CNAIR solicita o garantia de participare eliberata in cuantum de 16.200 lei si o garantie de buna executie pentru ofertantul câstigator in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA.

Si acest contract este finantat din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste urmatoarele aspecte:

 • Pretul ofertei. Pondere 40
 • Experienta detinuta de coordonatorul de proiect. Pondere 9
 • Experienta detinuta de inginerul proiectant de drumuri. Pondere 5
 • Experienta detinuta de inginerul proiectant de poduri. Pondere 5
 • Experienta detinuta de expertul geotehnica si fundatii. Pondere 7
 • Experienta detinuta de specialistul in protectia mediului. Pondere 4
 • Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor. Pondere 15
 • Planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului. Pondere 15

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 iulie 2018. Ofertele vor fi deschise in ziua de 28 decembrie 2018.