Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), împreună cu Comisia Europeană (CE), a lansat Programul IMI-PROVE. Scopul programului este de a îmbunătăți utilizarea modulelor Sistemului IMI pentru detașarea lucrătorilor și transportul rutier.

Sistemul de informații privind piața internă (IMI) este un instrument online pentru schimbul de informații între autoritățile publice implicate în punerea în aplicare a legislației UE în domeniul muncii, inclusiv detașarea lucrătorilor și transportul rutier.

IMI-PROVE a fost înființat de ELA în strânsă cooperare cu Comisia Europeană pentru a consolida cooperarea și asistența reciprocă între statele membre prin stimularea unei utilizări mai robuste și mai eficiente a informațiilor privind piața internă (IMI) - Modulele de sistem pentru detașarea lucrătorilor și transportul rutier .

Programul va folosi expertiza și cunoștințele practice ale rețelei de utilizatori naționali IMI pentru:

  • Crearea unui forum în care statele membre să poată face schimb de informații, bune practici și experiență pentru a dezvolta soluții comune vizând îmbunătățirea gradului de utilizare a modulelor IMI privind detașarea lucrătorilor și transportul rutier;
  • Propunerea unor soluții la obstacolele practice în utilizarea acestor module și construirea capacității utilizatorilor naționali IMI de a utiliza în detaliu capacitățile modulelor IMI legate de detașarea lucrătorilor și transportul rutier, cu sprijinul colegilor din alte țări.

Activitățile programului IMI-PROVE 2022 sunt concepute pentru a ajuta statele membre să-și împărtășească experiența cu privire la modulele sistemului IMI pentru detașarea lucrătorilor și transportul rutier, în vederea asigurării unei mai bune cooperări între ele.

Noile module IMI pentru transportul rutier pot prezenta utilizatorilor IMI noi experiențe și întrebări cu privire la utilizarea modulelor IMI preexistente pentru detașare.

ELA intenționează să organizeze întâlniri cu Statele membre pe această temă, alături de un seminar privind lupta împotriva companiilor cutie poștală din transportul rutier, la care să participe experți naționali pe probleme de detașare și transport rutier pentru îmbunătățirea cooperării statelor membre în domeniul transportului rutier și pentru a oferi mai multă claritate pentru utilizatorii IMI.