Potrivit unei circulare a Ministerului de Interne din Italia, printre autoritățile de aici responsabile cu controlul transportului de produse alimentare și furajere nu se numără poliția rutieră. Așa că, atunci când aceasta constată vreo încălcare a legii, trebuie doar să informeze instituțiile competente, printre care se numără Ministerul Sănătății și Autoritatea locală de sănătate.

Din normele de aplicare a legii nr.27 din 2021, care transpune prevederile regulamentului Regulamentul European 2017/625 în legislația italiană, în transportul de produse alimentare și furajere, depistarea contravențiilor administrative nu revine poliției.

În Italia, aceste autorități sunt: Ministerul Sănătății, Regiunile, provinciile autonome Trento și Bolzano, ASL. Forțele de poliție nu au competență în acest sens, cu excepția Comandamentului Carabinieri care se ocupă de protecția sănătății la solicitarea Ministerului Sănătății.

Potrivit Uomini e Trasporti, acest lucru presupune că organele de poliție nu pot aplica contravenții administrative la aceste verificări și, în cazul în care constată suspiciuni de încălcări, trebuie să se limiteze la raportarea cauzei la ASL teritorială pentru ca aceasta să intervină.

Însă același regulament 2017/625 are în vedere ipoteza conform căreia autoritățile competente deleagă efectuarea de verificări organelor de poliție, însă această delegare nu a fost activată până în prezent. Este, însă, posibil ca poliția și autoritățile să efectueze controale comune.

Pe de altă parte, în ceea ce privește constatarea încălcărilor privind sănătatea și bunăstarea animalelor în timpul transportului, organele de poliție judiciară au competența de a constata și contesta încălcările cuprinse în decret și referitoare la protecția animalelor în timpul transportului.