Institutul Adecco Group, centrul de studiu și diseminare al Grupului Adecco, a prezentat raportul „Necesitățile pieței muncii”, care abordează profesiile greu de acoperit în Spania, ce are la bază un sondaj efectuat în rândul a peste 27.000 de companii reprezentative ale pieței muncii spaniole. Potrivit acestuia, domeniul de transport și depozitare cuprinde aproximativ 20% din totalul locurilor de muncă vacante din Spania.

Institutul Adecco Group a prezentat raportul „Necesitățile pieței muncii”, o publicație care, axată pe cele mai greu de acoperit profiluri profesionale, își propune să abordeze dezechilibrele care îngreunează în prezent crearea de locuri de muncă.

Javier Blasco, directorul Institutului Adecco Group , evidențiază în această analiză problema deficitului de talent din Spania pentru anumite profiluri și sectoare și ce soluții posibile propun. „Potrivit datelor Eurostat, Spania este țara cu cel mai mic procent de locuri de muncă vacante (0,7%) față de zona euro (3,1%), însă, 1 din 5 șomeri din UE locuiește aici.

Conform datelor Consiliului Economic și Social, în Spania sunt 110.000 de locuri de muncă vacante, dintre care 20.000 sunt în domeniul transporturilor, 30.000 al construcțiilor și 50.000 din domeniul public.

Directorul Institutului Adecco Group propune câteva soluții pentru a suplini aceste lipsuri, printre care se numără creșterea salariilor și îmbunătățirea calificării în unele domenii. „În altele, va trebui să ne concentrăm asupra modului de a obține talent din afara țării. Știm că transferurile intracomunitare ca țară primitoare, în special în construcții și industrie, provin în principal din țări precum Portugalia și România în unele sectoare, dar și din Germania, Franța și Italia în altele (profesii liberale, TIC, administrații publice). , etc.). Dacă adăugăm la aceasta faptul că mobilitatea geografică în interiorul țării noastre continuă să fie una dintre slăbiciunile noastre istorice, pare mai mult decât esențială să completăm modelul prin aducerea de profesioniști din afara UE.

Javier Blasco spune că în prezent există un procent semnificativ de oferte care rămân neocupate sau care sunt greu de acoperit pe piața muncii din Spania, iar unele sectoare sunt mai afectate decât altele. Este cazul domeniului de transport și depozitare, unde se înregistrează 19,6% din posturile vacante, urmat de „Industrie” cu 12,1%, „Comerț și vânzări” care reprezintă 11,6%  și „Arhitectură și inginerie” (8%).