ARR a anuntat in data de 16 octombrie ca avand in vedere prevederile art.61 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea celei de-a 2-a modificari semestriale din anul 2020 a programului de transport interjudetean a carui valabilitate a fost prelungita pe perioada 01.07.2019-30.06.2023 conform prevederilor O.M.T. nr.776/2019, operatorii de transport rutier detinatori de licente de traseu pe curse interjudetene au posibilitatea in perioada 26.10.2020 – 06.11.2020 de a depune/transmite solicitari in original la Autoritatea Rutiera Romana cu respectarea urmatoarelor conditii:

 - Solicitarile in original depuse la sediul Autoritatii Rutiere Romane trebuie sa fie inregistrate pana la data de 06.11.2020, inclusiv, la Registratura ARR din b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, poarta G, parter, camera 38

- Pentru solicitarile in original transmise prin serviciu postal la sediul ARR trebuie sa existe dovada ca au fost preluate de respectivul serviciu postal din localitatea de expediere cel tarziu în data de 06.11.2020

- In cazul in care pe cursa interjudeteana care se doreste sa fie modificata exista mai multi operatori de transport detinatori de licente de traseu, acestia vor depune/transmite solicitari in original identice in ceea ce priveste modificarea respectiva 

- Solicitarile in original depuse/transmise trebuie sa respecte atat cazurile limitativ prevazute la art.61 alin.(1) lit.a), b), c), d) si e) din Normele metodologice cat si formatul prevazut pentru fiecare tip de modificare, respectiv:

  • solicitare de inlocuire de autogari  (Anexa 1)
  • solicitare de eliminare statii/autogari (Anexa 2)
  • solicitare de modificare a zilelor din saptamana in care este efectuata cursa si/sau a perioadei de efectuare a cursei intr-un an calendaristic in sensul reducerii acestora  (Anexa 3)
  • solicitare de reducere a numarului de curse (Anexa 4)
  • solicitare de modificare a capacităţii de transport (Anexa 5)

Anexele 1,2,3,4,5 pot fi descarcate de pe site-ul ARR.