Autoritatea Europeană a Muncii - precizări privind controlul detașării și timpilor de conducere și odihnă în sectorul transportului rutier

ELA - Autoritatea Europeană a Muncii  a pregătit două broșuri informative pentru șoferii și operatorii din sectorul transportului rutier. Ambele pliante sunt publicate ca parte a Cadrului de acțiune al ELA privind transportul rutier din martie 2022.

Conform precizărilor ELA, broșurile vor fi utilizate pe scară largă în statele membre în timpul inspecțiilor și activităților de informare în transportul rutier.

Prima broșură publicată de ELA intitulată „Șoferii detașați - drepturi și obligații” explică când un șofer este detașat și când nu și oferă informații despre ce fel de informații va trebui să prezinte un șofer unui inspector în cazul unui control rutier. Broșura ELA privind detașarea conducătorilor auto poate fi consultată aici. Conform precizărilor ELA, în cazul în care remunerația totală și condițiile de muncă sunt mai bune in tara in careșoferul este detașat decât în ​​țara în care este stabilit angajatorul acestuia, atunci șoferul are dreptul la nivelul superior al remunerației şi la conditiile de munca mai bune. Dacă nivelul nu este mai bun în țara de detașate, atunci se aplică regulile țării de stabilire.

Cea de a doua broșură ELA „Reguli privind timpii de conducere și odihnă” descrie regulile privind perioadele de conducere și odihnă zilnică și săptămânală. De asemenea, broșura ELA informează referitor la regulile de conducere zilnică, săptămânală și la două săptămâni, precum și despre regulile privind pauzele. În plus, se aduc precizări cu privire la situația în care un șofer însoțește un vehicul transportat cu un feribot sau un tren, precum și la „regula celor 12 zile” pentru transportul de persoane. Broșura ELA privind timpii de conducere și de odihnă poate fi consultată aici. Totodată, ELA precizează noile reguli de odihnă introduse prin Pachetul de mobilitate 1 de la 20 august 2020, respectiv

  • Șoferii nu pot efectua odihna săptămânală normală în vehicul, iar angajatorul trebuie să le plătească o cazare adecvată cu facilități de dormit și sanitare adecvate.
  •  Angajatorul trebuie să permită șoferului să se întoarcă acasă în fiecare perioadă de fie 3 sau 4 săptămâni consecutive (în funcție de efectuarea sau nu a două repausuri săptămânale reduse consecutive), la unul dintre următoarele două locuri pentru a efectua repausul săptămânal normal:
  1. Centrul operațional al angajatorului în statul membru de stabilire unde șoferul se află în mod obișnuit ; sau
  2. Locul de reședință al șoferului atunci când acesta diferă de locul de stabilire al angajatorului

În luna iunie 2022, ELA a coordonat mai multe inspecții rutiere comune cu participarea autorităților din 18 state membre ale UE, printre care și România și care au vizat aplicarea noilor reguli ale Pachetului Mobilitate 1.