Comisia Europeană a publicat pe 02.05.2022 un regulament cheie de punere în aplicare privind clasificarea noilor încălcări legate de Pachetul Mobilitate 1.

Pachetul Mobilitate 1 a introdus un criteriu suplimentar care trebuie luat în considerare de Comisie atunci când definește gradul de gravitate a încălcărilor grave, adăugând referirea la riscul de denaturare a concurenței de pe piața transportului rutier.

Astfel, conform noilor criterii de definire a nivelului de gravitate, se prevede că încălcările care conduc la riscuri de vătămare gravă, de deces sau de denaturare a concurenței de pe piața transportului rutier trebuie considerate încălcări grave ale normelor Uniunii care pot afecta buna reputație a întreprinderii de transport rutier sau a managerului de transport.

Regulamentul nr. 694 din 2 mai 2022  în ceea ce priveşte noi încălcări grave ale normelor Uniunii care pot duce la pierderea bunei reputaţii de către operatorul de transport rutier a adăugat noi încălcări grave, în ceea ce privește legea aplicabilă obligațiilor contractuale, cabotajul și detașărea lucrătorilor din transportul rutier, acestea fiind în lista  încălcărilor care pot duce la pierderea bunei reputații.

Conform Regulamentului Comisiei Europene, normele Uniunii în materie de transport rutier comercial sunt împărțite în trei categorii de gravitate, în funcție de potențialul acestora de a genera un risc de deces sau de vătămări grave și/sau de a denatura concurența de pe piața transportului rutier:

- CMGI = cea mai gravă încălcare, la care CE a încadrat:

  • Transportul de mărfuri/persoane fără a deține o licență comunitară valabilă (și anume: licența este inexistentă, falsificată, retrasă, expirată etc.)
  • Depășirea perioadei de conducere zilnice/săptămânale

- IFG = încălcare foarte gravă, la care CE a încadrat:

  • Perioadă de repaus săptămânal normală sau orice perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore efectuată la bordul unui vehicul
  • Întreprinderea de transport nu organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să se poată întoarce la centrul operațional al angajatorului sau la locurile de reședință respective ale conducătorilor auto
  • Efectuarea de operațiuni de cabotaj în același stat membru în termen de 4 zile de la încheierea ultimei operațiuni legitime de cabotaj în statul membru respectiv
  • Încălcarea legii aplicabile obligațiilor contractuale
  • Nedepunerea unei declarații de detașare în statul membru în care este detașat conducătorul auto cel târziu la data începerii detașării

- IG = încălcare gravă , la care CE a încadrat:

  • Înregistrările nu arată simbolurile țărilor ale căror frontiere au fost traversate de conducătorul auto în timpul perioadei de lucru zilnice

Conform regulamentului, în cazul în care o firmă are 3 IFG/conducător auto/an, se ajunge la lansarea procedurii naționale privind buna reputație.

Încălcarea obligației privind întoarcerea acasă a camionului nu a fost inclusă de CE în clasificarea încălcărilor grave ale Pachetului Mobilitate 1 care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații, pentru că obligația întoarcerii acasă a camionului este o condiție pentru cerinţa privind sediul. Cu toate acestea, în cazul în care o companie nu respectă și celelalte cerințe de acces la profesie - cerința privind sediul, capacitatea financiară și competență profesională nu va obține o licență comunitară sau își poate pierde licența.