Comisia Europeană (CE) a decis să trimită avize motivate Cehiei și Letoniei, deoarece aceste țări nu au notificat Comisiei transpunerea integrală a Directivei privind serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) în dreptul național. 

SETRE este un sistem de taxare rutieră pentru care utilizatorii drumurilor din UE pot plăti printr-un singur contract de abonament, un singur furnizor de servicii și o singură unitate de bord valabilă în toate statele membre. 

Directiva are două obiective: asigurarea interoperabilității dintre sistemele de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere. 

Termenul-limită de transpunere a directivei a fost 19 octombrie 2021. Avizele motivate survin scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie în noiembrie 2021. 

”Netranspunerea integrală a acestor norme creează un obstacol pentru interoperabilitatea dintre sistemele de taxare rutieră electronică din statele membre și pentru asigurarea aplicării transfrontaliere a obligației de plată a taxelor rutiere în UE”, a arătat COmisia Europeană. 

În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestor state membre în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune.