Normele metodologice referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere prevad cinci situatii in care poate fi eliberata licenta de traseu si a graficului de circulatie.

Potrivit legislatiei nationale, institutia care gestioneaza transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean si programul de transport aferent este Autoritatea Rutiera Romana – ARR.

Conform prevederilor art. 62 din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificarile si completarite ulterioare, "eliberarea licentei de traseu si a graficului de circulatie anexat se face de catre Autoritatea Rutiera Romana, in baza dreptului de efectuare obtinut ca urmare a rezultatelor stabilite de Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a traseelor nationale, conform sentintelor emise de instantele de judecata competente sau in alte cazuri prevazute de legislatie".

Astfel, eliberarea licentei de traseu se poate face:

1. operatorului de transport rutier care in urma unei sedinte de atribuire a fost stabilit ca si castigator de catre Agentia pentru Agenda Digitata a Romaniei care opereaza Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a traseelor nationale, conform art. 5 pct. 1 lit.e) din H.G. nr. 1132/2013;

2. urmatorului operator de transport rutier clasat la sedinta de atribuire, in cazul in care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit o cursa nu se prezinta la ARR in vederea solicitarii eliberarii licentei de traseu in termen de 5 zile de la data sedintei de atribuire sau in cazul care nu a ridicat licenta de traseu in termen de 15 zile de la data solicitarii, conform art. 63 din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr.980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. in baza dreptului de efectuare obtinut ca urmare a sentintetor emise de instantele de judecata competente;

4. in cazul pierderii, deteriorarli sau sustragerii conform prevederitor art. 164 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr.980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. in cazul in care operatorul de transport rutier isi schimba sediul declarat prevazut conform art. 27 alin. (1), respectiv in cazul in care operatorul de transport rutier isi schimba denumirea cu pastrarea codului unic de inregistrare la Registrul Comertului conform art. 27 alin (1) din OMTI nr. 980/2011, ceea ce presupune atat eliberarea unei noi licente comunitare, a unor noi copii conforme, cat si a unor noi licente de traseu pe perioada de valabilitate ramasa a celor vechi cu plata tarifelor prevazute in OMT nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifete pentru prestatiile specifice realizate de ARR.