Comisia Europeană a fost informată de mai multe ori că unele autorități naționale le cer șoferilor să furnizeze dovezi, cum ar fi facturile de hotel, pentru a demonstra că și-au petrecut odihna săptămânală obișnuită într-o cazare adecvată în afara vehiculului.

În acest context, Comisia Europeană a publicat o Notă, în care oferă explicații suplimentare cu privire la perioadele obișnuite de repaus săptămânal în cabina vehiculului, astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

Potrivit articolul 8 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, repausul săptămânal obișnuit de cel puțin 45 de ore trebuie să fie petrecut în unități de cazare cu facilități sanitare și de dormit adecvate, nu în cabina vehiculului.

Articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 precizează faptul că statele membre nu impun șoferilor obligația de a prezenta formulare care atestă activitățile conducătorilor auto în afara vehiculului. Această prevedere acoperă, de asemenea, și cazul odihnei săptămânale regulate în afara vehiculului.

Astfel, organele de control nu pot solicita din partea șoferilor documente care să ateste că odihna lor săptămânală obișnuită înainte de inspecția rutieră nu a fost petrecută în vehicul. Șoferii sau angajatorii pot fi amendați doar pentru nerespectarea interdicției de a petrece perioada de odihnă săptămânală obișnuită (sau mai mare de 45 de ore luată în compensație) în vehicul atunci când sunt surprinși, la momentul controlului, în timpul unei repaus săptămânal regulat în interiorul vehiculului. 

În acest context, Comisia Europeană mai clarifică și faptul că articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier oferă o listă exhaustivă a înregistrărilor care trebuie întocmite de către conducătorul auto la cererea organelor de control.

Acestea sunt, în cazul tahografului analogic, fișele de înregistrare, iar în cazul tahografului digital, eventualele înregistrări și imprimări manuale și cardul de șofer. Drept urmare, atunci când efectuează astfel de controale, autoritățile statelor membre nu pot solicita alte documente decât cele menționate la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.