Comisia Europeană a trimis un ”aviz motivat” Danemarcei cu privire la modul în care aceasta interpretează noțiunea de „cabotaj temporar” pentru transportul de persoane cu autobuzul și autocarul. 

”Avizul motivat” este cea de-a doua etapă, după „scrisoarea de punere în întârziere”, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul legislației UE (infringement).

Potrivit Comisie europene, Danemarca definește cabotajul temporar ca fiind „șapte zile consecutive într-o lună calendaristică”. Interpretarea Danemarcei ar garanta că operațiunile de cabotaj sunt temporare și proporționale. Cu toate acestea, aplicarea sa strictă, izolată și automată ar putea duce la apariția unei situații în care operațiunile de cabotaj cu caracter temporar să nu fie tratate ca atare de către autoritățile daneze – de exemplu, în cazurile în care o operațiune de cabotaj este efectuată în prima săptămână dintr-o lună și o altă operațiune de cabotaj este efectuată în a treia săptămână.

Danemarca are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune.