Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European - TRAN s-a reunit astăzi, 24 septembrie 2019 la Bruxelles, având pe ordinea de zi - Votarea electronică asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale pe Pachetul Mobilitate 1, dar și pe alte dosare legislative importante ale Pachetului Mobilitate 2 și ale Pachetului Mobilitate 3.

In urma votului din această dimineață, Comisia TRAN a adoptat inițierea de negocieri interinstituționale pe cele 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1, respectiv:


Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier , raportoare Kateřina Konečná (GUE/NGL) - - ADOPTAT
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor, Raportoare Henna Virkkunen (PPE) - ADOPTAT
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector, raportor Ismail Ertug (S&D)- ADOPTAT

De asemenea, TRAN a adoptat inițierea de negocieri interinstituționale și pentru următoarele dosare legislative importante privind transportul rutier de marfă și persoane, precum și documentele de transport electronice:
Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri, Raportoare Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) - ADOPTAT
Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - ADOPTAT
Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul-Roberts Zīle (ECR)-ADOPTAT
Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre- ADOPTAT
Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, Raportor Dominique Riquet (Renew) - ADOPTAT
Informații electronice privind transportul de marfă, Raportor Andor Deli (PPE) - ADOPTAT
Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei - ADOPTAT