In data de 18 mai 2020, a fost publicata HOTARAREA nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si care in conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, emite ACTUL din 18 mai 2020 - MASURI pentru asigurarea rezilientei comunitatilor care stabileste masuri prin care soferii sunt exceptati masura carantinarii/izolarii la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii.

Astfel ca, urmatoarele categorii de persoane care nu prezinta simptome asociate COVID-19, sunt exceptate:

a)conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;

b)conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;

c)conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;

De asemenea sunt exceptati si lucratorii transfrontalieri care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova.

Tot HG 394/2020 prin ACTUL din 18 mai 2020 - MASURI pentru diminuarea impactului tipului de risc prevede:

Se instituie interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane, cu urmatoarele exceptii:

a)deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b)deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

c)deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

d)deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;

e)deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;

f)deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g)deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;

h)deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

i)deplasarea pentru activitati recreative sau sportive individuale desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit sau alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului tineretului si sportului sau al ministrului mediului, apelor si padurilor, dupa caz;

j)deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k)deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;

l)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, care nu se pot achizitiona din localitatea de domiciliu/resedinta.

Pentru justificarea deplasarii in afara localitatii persoanele prezinta la control legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere cu privire la motivul deplasarii, completata in prealabil.

Prin acelasi act, se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprovata cu modificari si completari prin Legea nr. 357/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele exceptii:

a)membri de familie ai cetatenilor romani;

b)membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c)persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d)persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e)personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f)persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g)pasageri care calatoresc din motive imperative;

h)persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

De asemenea actul legislativ stabileste la art. 4:

1.Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviatie spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia, si din aceste tari catre Romania pentru toate aeroporturile din Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

2.Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categorii de zboruri:

a)efectuate cu aeronave de stat;

b)de transport marfa si/sau corespondenta;

c)umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta;

d)pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de urgenta, la solicitarea unei autoritati publice din Romania;

e)avand drept scop transportul echipelor de interventie tehnica, la solicitarea operatorilor economici stabiliti in Romania;

f)aterizari tehnice necomerciale;

g)de pozitionare a aeronavelor, fara incarcatura comerciala (ferry);

h)tehnice in scopul efectuarii unor lucrari la aeronave;

i)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetateni straini, din Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane si al autoritatii competente din statul de destinatie;

j)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state catre Romania pentru repatrierea cetatenilor romani, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, in baza acordului Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Afacerilor Externe;

k)efectuate de transportatori aerieni detinatori de licenta de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din sectorul transporturilor prevazuti in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") in temeiul Orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din Romania catre alte state si din alte state catre Romania, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerilor Externe si al autoritatii competente din statul de destinatie.

3.Suspendarea transportului rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

4.Prevederile pct. 3 nu se aplica transportului rutier international de persoane prin servicii ocazionale, in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a)sunt transportate numai persoanele care au un contract de munca valabil pe teritoriul statului de destinatie, au drept de sedere valabil in statul de destinatie sau se intorc in Romania din statul in care au lucrat sau au locuit;

b)operatorul de transport rutier informeaza Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, cu cel putin 24 de ore inainte de plecarea in cursa, cu privire la efectuarea cursei, precum si toate celelalte date si informatii prevazute de legislatia specifica in vigoare;

c)operatorul de transport rutier care efectueaza transportul, impreuna cu agentia de recrutare si/sau persoanele care urmeaza a fi transportate, ia toate masurile necesare pentru respectarea normelor si recomandarilor autoritatilor responsabile privind evitarea aglomerarii persoanelor, masurile de protectie si siguranta a pasagerilor si conducatorilor auto.

La art. 5 se mentine inchiderea temporara, totala sau partiala, a urmatoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

1.la frontiera romano-ungara:

a)Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

b)Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);

c)Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

d)Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);

e)Carei, judetul Satu Mare;

2.la frontiera romano-bulgara:

a)Negru Voda, judetul Constanta;

b)Lipnita, judetul Constanta;

c)Dobromir, judetul Constanta;

d)Turnu Magurele, judetul Teleorman;

e)Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa);

3.la frontiera romano-ucraineana:

a)Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;

b)Isaccea, judetul Tulcea;

4.la frontiera Romaniei cu Republica Moldova:

a)Radauti-Prut, judetul Botosani;

b)Oancea, judetul Galati;

5.la frontiera romano-sarba:

a)Portile de Fier II, judetul Mehedinti;

b)Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);

c)Orsova, judetul Mehedinti;

d)Moldova Noua, judetul Caras-Severin;

e)Naidas, judetul Caras-Severin;

f)Valcani, judetul Timis;

g)Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);

h)Lunga, judetul Timis;

i)Foeni, judetul Timis;

j)Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa).