Comisia Europeană a comunicat recent principalele decizii privind acțiunile de infringement în domeniul transportului rutier pentru opt State Membre UE care nu au transpus normele privind detașarea conducătorilor auto. În cazul în care aceste State Membre nu se conformează, CE va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia Europeană solicită insistent CROAȚIEI, ITALIEI, CIPRULUI, LUXEMBURGULUI, MALTEI, ȚĂRILOR DE JOS, PORTUGALIEI și SLOVENIEI să comunice măsurile de punere în aplicare a normelor privind detașarea conducătorilor auto.

Comisia a trimis în septembrie avize motivate Croației, Italiei, Ciprului, Luxemburgului, Maltei, Olandei, Portugaliei  și Sloveniei pentru că aceste state nu au comunicat Comisiei măsurile naționale luate pentru a transpune Directiva (UE) 2020/1057 privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

Aceste norme garantează că conducătorii auto detașați primesc remunerația din statul membru gazdă pentru perioada în care sunt detașați.

Normele prevăd, de asemenea, o listă închisă de cerințe administrative pentru întreprinderile care detașează conducători auto în alt stat membru și armonizează măsurile de inspecție în întreaga UE.

Termenul-limită pentru comunicarea măsurilor naționale de transpunere a directivei a fost 2 februarie 2022. Comisia a decis să emită avize motivate adresate celor opt state membre vizate, care dispun acum de două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În absența comunicării integrale a tuturor normelor naționale de punere în aplicare, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.