Autoritatea Rutiera Romana (ARR) informeaza ca incepand cu data de 26.08.2019, conform prevederilor art.12 alin.(1) din O.U.G. nr.49/2019 cei interesati se pot prezenta la agentia teritoriala a ARR din judetul sau municipiul Bucure┼čti unde au sediul sau domiciliul, dupa caz, in vederea depunerii documentelor necesare pentru eliberarea autorizatiei pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto precum si a copiilor conforme aferente pentru autoturisme.

ARR precizeaza ca in conformitate cu prevederile:

- art.12 alin.(2) din O.U.G. nr.49/2019, autorizatia de transport alternativ se elibereaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, de catre agentia teritoriala a ARR competenta

-   art.13   alin.(1)   din O.U.G.    nr.49/2019, agentia teritoriala a ARR emitenta a autorizatiei de transport alternativ elibereaza in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii copii conforme cu respectarea prevederilor art.13 alin.(2) si alin.(3)

- art.13 alin.(2) din O.U.G. nr.49/2019, copia conforma se elibereaza numai pentru autoturismele detinute in proprietate, inchiriere sau comodat, care sunt nmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov

- art.13 alin.(3) din O.U.G. nr.49/2019, pentru autoturismele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre operatorul de transport alternativ autorizat, copia conforma se elibereaza indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

Ecusoanele se vor elibera pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil copia conforma, numai dupa prezentarea de catre operatorii de transport alternativ a contractelor de afiliere incheiate cu operatorii platformelor digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

FOARTE IMPORTANT !

Conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.49-2019, „Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 1 noiembrie 2019.”