DSU nu dã curs solicitãrii UNTRR (aici) privind exceptarea șoferilor români și strãini de la mãsura carantinei la intrarea în România, astfel suntem singurul stat din UE care carantinăm șoferii.
 
Astãzi, 21.07.2021, DSU a rãspuns la solicitarea UNTRR de a excepta șoferii români și strãini de la mãsura de carantinã comunicând cã
”prin Hotãrârea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgențã, publicatã în Monitorul Oficial nr. 658 din 2 iulie 2021 au fost stabilite criteriile pe baza cãrora se stabilesc țãrile/teritoriile de risc epidemiologic ridicat precum și a regulilor de aplicare a mãsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România”, fãrã a aduce vreo clarificare privind situația conducãtorilor auto profesioniști. De asemenea, DSU menționeazã cã ”dacã dupã trimiterea rãspunsului se primește o nouã petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publicã greșit sesizatã, cu același conținut, aceasta se claseazã”.  Pentru răspunsul complet, aici

„UNTRR înțelege necesitatea impulsionării campaniei de vaccinare, însă șoferii profesioniști sunt lucrători esențiali și s-au aflat în linia întâi încă de la începutul pandemiei, livrând bunurile necesare pentru consumul și sănătatea populației. România are un deficit de șoferi profesioniști, iar orice decizie de carantinare a acestora poate duce la blocaje grave în lanțurile de aprovizionare, dar și la o scădere a afacerilor firmelor de transport rutier (industria de transport rutier generează 5% din PIB și are o contribuție de 5,68 miliarde euro la exportul de servicii în 2020 și de 6,26 miliarde euro în 2019).

Totodată, prevederile Hotărârii nr. 43 din 01.07.2021 sunt discriminatorii pentru conducătorii auto care sosesc în România din țări terțe care se află în zona verde conform listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată și cărora li se solicită la intrarea pe teritoriul național a dovezii vaccinării, testului negativ PCR sau vindecării după infecția cu Sars-Cov-2.

De exemplu, Slovenia, după ce inițial a introdus măsura carantinei pentru toate persoanele care sosesc în acest stat începând cu 15 iulie 2021, a revenit și a introdus excepții de la măsura carantinei și prezentării testului negativ PCR pentru toate persoanele angajate în domeniul transporturilor internaționale pentru o perioadă de tranziție din 14 iulie până pe 15 august 2021. Scopul extinderii excepțiilor este de a permite conducătorilor auto să se pregătească pentru noua reglementare privind condițiile de intrare în Slovenia.

Totodată, atragem atenția că, potrivit HOTĂRÂRII nr. 43 din 01.07.2021, ”lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi”, sunt exceptați de la măsura carantinei, iar în acest caz, lucrătorii din transportul rutier sunt discriminați în raport cu aceștia.

De menționat că încă de anul trecut, Comisia Europeană a implementat culoarele verzi și a îndemnat statele membre să renunțe la restricțiile de călătorie și carantina obligatorie a lucrătorilor din sectorul transporturilor care nu prezintă simptome. Astfel, lucrătorii din transporturile rutiere nu ar trebui să fie împiedicați să treacă o frontieră internă pentru a-și îndeplini funcțiile în domeniul transporturilor.

 
UNTRR va continua demersurile în vederea excluderii șoferilor de la mãsura de carantinã.
 
Pentru mai multe informații: Intervenții UNTRR