Pe 02 mai 2022, CE a adoptat un regulament cheie de aplicare a Pachetului Mobilitate 1 prin care stabilește o formula comună de calcul a gradului de risc al unui transportator rutier.

La stabilirea acestei formule, Comisia a luat în considerare toate încălcările susceptibile să afecteze gradul de risc al întreprinderilor, printre acestea numărându-se și încălcările privind timpii de conducere și de odihnă,  timpul de lucru al conducătorilor auto profesioniști, precum și încălcările condiţiilor referitoare la cerinţa privind buna reputaţie 

Regulamentul nr. 695 din 2 mai 2022 în ceea ce priveşte formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport, utilizează următoarele principii și elemente:

  • Perioada de timp în care o încălcare este luată în considerare în formulă este de doi ani.
  • Operatorii de transport trebuie clasificați în intervale de risc pe baza punctajului lor în funcție de tipul de încălcare
  • Gradul de risc final al unei întreprinderi trebuie să ia în considerare numărul total de controale efectuate, atât în trafic, cât și la sediul acesteia, inclusiv controalele cu ocazia cărora nu au fost constatate încălcări
  • Punctajul ponderat al unui control individual trebuie să ia în considerare toate vehiculele controlate

Dacă un control efectuat la sediul unei întreprinderi de transport stabilește că întregul parc auto al acesteia este echipat cu tahograful inteligent, punctajul său final se înmulțește cu un factor de 0,9