În primele 9 luni din 2022, în transportul interurban şi internaţional au fost transportaţi 266,365 milioane de pasageri, iar în transportul public local, 1,245 miliarde de pasageri, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, cei mai mulţi pasageri au fost înregistrați în transportul public local cu autobuze şi microbuze, respectiv 729,913 milioane de pasageri.

Transportul interurban şi internaţional de pasageri

În perioada analizată, transportul rutier de pasageri a deţinut cea mai mare pondere în total(74,5%), fiind urmat de transportul feroviar (19,6%). 

În transport internaţional de pasageri au fost înregistraṭi 16,431 milioane de pasageri, respectiv 6,2% din total, dintre care 86,7% în transportul aerian.

Comparativ cu perioada similară din 2021, transportul feroviar a înregistrat creṣtere cu 26,%la numărul de pasageri transportaţi ṣi cu 32,1% în ceea ce priveṣte parcursul acestora.

În perioada ianuarie - septembrie 2022, transportul rutier de pasageri a înregistrat o creştere cu 0,8% în ceea ce priveṣte numărul de pasageri transportaţi, comparativ cu acelaşi interval din anul precedent, în timp ce parcursul acestora a scăzut cu 2,0%.

În transport pe căi navigabile interioare au fost înregistraṭi 82.000 pasageri ṣi 4869 mii pasageri-km, exclusiv în transport naṭional, ambii indicatori înregistrând scăderi faṭă de perioada similară din 2021, cu 32,2% la numărul de pasageri transportaṭi ṣi cu 20,3% la parcursul acestora.

În transportul maritim nu au fost înregistraţi pasageri în perioada analizată.

Transportul aerian a înregistrat cea mai însemnată creṣtere dintre modurile de transport, în ceea ce priveṣte numărul de pasageri, respectiv cu 96,9% faṭă de perioada ianuarie - septembrie 2021, fiind transportaṭi 15,739 milioane de pasageri, din care 90,5% în curse internaţionale.

Distanţa medie de transport a unui pasager a fost superioară perioadei similare din 2021 în transportul pe căi navigabile interioare (+17,6%) și în transportul feroviar (+4,7%) în transportul feroviar, dar a înregistrat scădere cu 2,7% în transportul rutier.

Transportul public local de pasageri

Din totalul de 1,245 miliarde de pasageri înregistraţi în transportul public local, 58,6% au călătorit cu autobuze şi microbuze.

Parcursul pasagerilor a fost de 7438 milioane pasageri-km, din care 3962 milioane pasageri-km (53,3%) au fost înregistraṭi în transportul cu autobuze şi microbuze.