Statele membre ale UE au convenit asupra unei versiuni a Regulamentului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) care va ameliora mobilitatea oamenilor, dar atenuează propunerile cheie ale Comisiei Europene pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale șoferilor de camion și transportul intermodal de mărfuri, arată reprezentanții Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU).

Uniunea consideră că revizuirea Regulamentului TEN-T este vitală pentru sistemul de transport al UE și recunoaște efortul Consiliului de a stabili termene ferme pentru finalizarea rețelei TEN-T: rețeaua centrală până în 2030, rețeaua centrală extinsă până în 2040 și rețeaua cuprinzătoare până în 2050.

IRU salută în mod deosebit recunoașterea autocarelor în transportul urban și integrarea acestora cu alte moduri. Abordarea generală adoptată de Consiliu confirmă propunerea Comisiei Europene de a dezvolta hub-uri multimodale de pasageri în nodurile urbane până la sfârșitul anului 2030, pentru a sprijini conexiunile pe primul și ultimul kilometru.

În plus, IRU sprijină angajamentul de a dota nodurile urbane cu cel puțin o stație de reîncărcare electrică pentru autobuze și autocare, care urmează să fie definită în viitorul Regulament al UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi (AFIR). În plus, organizația consideră că ar trebui luate în considerare și alte tehnologii pe bază de combustibili alternativi pentru aceste noduri, pentru a oferi operatorilor de transport mai multe opțiuni.

Cu toate acestea, IRU subliniază că este regretabil că, în noua versiune a Regulamentului TEN-T, Consiliul a ratat o oportunitate unică de a îmbunătăți condițiile de lucru ale șoferilor de camion și transportul intermodal de mărfuri.

Nevoia urgentă de locuri de parcare sigure și securizate

IRU reiterează că lipsa unor locuri de parcare sigure și securizate – doar 3% din locurile de parcare din UE sunt certificate ca sigure și securizate – limitează atractivitatea profesiei, împiedicând sectorul să atragă noii șoferi de care are atâta nevoie.

Într-o scrisoare comună recentă, adresată Președinției cehe a Consiliului UE, partenerii sociali IRU și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) au cerut soluții ambițioase și pragmatice.

Cu toate acestea, Consiliul a înlocuit termenele ferme propuse inițial pentru construirea zonelor de parcare sigure și securizate cu textul: „depune toate eforturile posibile pentru a asigura dezvoltarea [lor]”. În plus, obligația de a avea zone de parcare sigure și securizate în rețeaua cuprinzătoare a fost eliminată în întregime din textul Consiliului.

„Vedem că statele membre ale UE se feresc să se angajeze la termene și soluții ferme pentru a face față urgenței și sferei provocării deficitului de șoferi. Sectorul transportului rutier al UE nu are în prezent sute de mii de șoferi, cu 2 milioane de posturi de șoferi neocupate prognozate până în 2026, dacă lucrurile nu se schimbă. În timp ce industria face tot posibilul pentru a atrage noi talente, nu vom rezolva singuri această problemă. Statele membre ale UE trebuie să își joace rolul în interesul întregii economii”, a arătat Directorul EU Advocacy al IRU, Raluca Marian.

Drept urmare, IRU solicită o rețea completă de zone de parcare pentru camioane sigure și securizate în rețeaua centrală TEN-T și în rețeaua centrală extinsă până în 2035 și în rețeaua sa cuprinzătoare, până în 2040. Termenele intermediare ar trebui stabilite încă din 2027.

Mai multe terminale pentru îmbunătățirea transportului intermodal de mărfuri

Pe de altă parte, IRU consideră că accesul operatorilor de transport rutier la terminalele de marfă multimodale existente trebuie îmbunătățit pentru a spori complementaritatea modală și cooperarea orizontală.

În opinia organizației, concentrarea pe îmbunătățirea rețelei existente de terminale și hub-uri pe rețeaua TEN-T va încuraja transportul multimodal pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, revizuirea Regulamentului TEN-T poate stimula construirea de noi terminale și noduri.

„Deși sectorul are nevoie de termene limită mai ambițioase decât chiar și cele propuse inițial de Comisia Europeană, vedem că statele membre ale UE au diluat și mai mult propunerea Comisiei privind terminalele multimodale în jurul nodurilor urbane. Aceasta este o oportunitate ratată”, a subliniat Raluca Marian.

Privind spre viitor

Peste 75% din totalul transportului de mărfuri interioare în Europa este transportat pe cale rutieră. În mod similar, transportul rutier colectiv de pasageri – autobuze și autocare de lungă distanță – este a doua formă de transport cea mai utilizată în UE, după mașinile private.

„Având în vedere rolul crucial al transportului rutier în mobilitatea mărfurilor și a persoanelor în UE și în condițiile în care se  anticipează creșteri ale cererii, obiectivele politicii de mediu și siguranță ale UE nu pot fi atinse fără investiții în toate modurile de transport, inclusiv sectorul transportului rutier. Ne punem încrederea într-un raport ambițios privind regulamentul TEN-T care urmează să fie aprobat de Parlamentul European și mizăm pe un TEN-T final care va spori eficiența întregii rețele de transport a UE”, a concluzionat Directorul EU Advocacy al IRU, Raluca Marian.