Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier a dat publicitatii Raportul de activitate pe trimestrul II, 2019.

Conform datelor publicate de ISCTR, in urma activitatii de inspectie si control, in trimestrul II al anului 2019, au fost verificate in trafic 54446 autovehicule / ansambluri de vehicule rutiere, din care 46468 detinute de operatori / intreprinderi de transport din Romania si 7978 detinute de operatori de transport straini. Cu aceasta ocazie, au fost intocmite 9317 procese verbale de constatare a contraventiei in trafic; 8335 pentru operatori/intreprinderi de transport din Romania si 982 pentru operatori de transport straini.

Au fost controlate in trafic 660 vehicule pentru verificarea respectarii maselor si/sau dimensiunilor maxim admise ocazie cu care s-au intocmit 86 procese verbale de constatare a contraventiei. De asemenea au fost controlate  in trafic din punct de vedere tehnic 808 vehicule iar numarul total de procese verbale de constatare a contraventiei aplicate a fost de 172.

Totodata s-au efectuat 2264 controale la sediul intreprinderilor, printre care 1128 la intreprinderi de transport rutier, 451 controale la intreprinderi care desfasoara activitati conexe transportului rutier (activitati desfasurate de autogari), 565 controale la scolile de conducere auto, 75 controale la intreprinderi care desfasoara activitati conexe transportului rutier (activitați de intermediere) si 35 controale la sediul furnizorilor de bunuri divizibile. In urma acestor controale s-au intocmit un numar de 407 procese verbale de constatare a contraventiei.

Ca de fiecare data, Raportul ISCTR privind activitatea desfasurata este concis si edificator privind activitatea de transport. Tot ca de fiecare data, ISCTR se rezuma doar a prezenta situatia, fara sa precizeze si care au fost principalele abateri care au stat la baza intocmirii proceselor verbale de contraventie. O astfel de prezentare ar fi utila transportatorilor care astfel si-ar putea corecta eventualele erori, asta atat in beneficiul lor cat si a legalitatii si sigurantei rutiere.