La inceputul lunii iulie, a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto, menita sa reglementeze activitatea platformelor digitale care ofera servicii de tip ride sharing. Persoanele fizice si juridice care deruleaza astfel de operatiuni beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la 1 noiembrie 2019.

OUG 49/2019 are ca obiect organizarea, autorizarea si controlul activitatilor de transport alternativ cu autoturism si conducator auto, intermediate prin platforme digitale.

Potrivit actului normativ, activitatea de transport alternativ este definita ca deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, in baza unui contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale.

Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta OUG 49/2019 beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la 1 noiembrie 2019.
Ordonanta de Urgenta prevede o serie de obligatii atat pentru operatorii de transport alternativ, cat si pentru operatorii platformelor digitale.

Conditii pentru operatorii platformelor digitale

Obligatiile pe care operatorii platformei digitale trebuie sa le indeplineasca includ:
- obtinerea unui aviz tehnic emis de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) pentru platforma digitala. Institutia are obligatia ca in termen de 35 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 49/2019 sa emita, prin ordin, norme si proceduri pentru obtinerea avizului tehnic;
- plata la bugetul de stat a unei taxe anuale in cuantum de 50.000 lei;
- infiintarea unei sucursale in Romania, in cazul in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta. OUG 49/2019 se refera in mod specific la sucursala ca o forma a prezentei in Romania a operatorilor platformei digitale, limitand optiunile acestora cu privire la alegerea oricarei alte forme de organizare potrivit legislatiei societare.

Pe de alta parte, actul normatic prevede ca intermedierea transportului alternativ de catre o persoana fizica sau juridica, printr-o platforma digitala neavizata tehnic de catre MCSI, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si cu interzicerea desfasurarii oricarui fel de activitate economica pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor programe software de sine statatoare, pentru o perioada de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii.
Impunerea unei asemenea interdictii pare a fi excesiva si disproportionata, ingradind in mod semnificativ operatorului in cauza dreptul de a desfasura orice activitati comerciale care implica un program software.

Pentru a fi avizata tehnic de catre MCSI, platforma digitala trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de ordin tehnic si organizatoric, si anume:
- sa aiba capacitatea tehnica de a inregistra traseul propus si de a monitoriza cursele in mod continuu, de a furniza date catre operatorul platformei, cu scopul de a permite intocmirea situatiilor financiare anuale, precum si de a emite si transmite catre pasager factura electronica;
- sa respecte legislatia in materia protectiei datelor, iar operatorul platformei digitale trebuie sa implementeze metode si proceduri complexe de asigurare a securitatii cibernetice si protectiei datelor.

Totodata, OUG 49/2019 mai stipuleaza ca operatorii de platforme digitale trebuie sa furnizeze prin intermediul platformei digitale informatii privind tariful aplicabil, numarul de inmatriculare al masinii si traseu. Toate informatiile, precum si toate documentele disponibile pe platforma digitala trebuie sa fie disponibile si in limba romana.

Operatorii de platforme digitale trebuie sa asigure pasagerilor o interfata de comunicare disponibila si accesibila non-stop pentru incidente privind efectuarea cursei si posibilitatea de a raporta orice astfel de incident direct catre operatorul platformei digitale.

Conditii pentru operatorii de transport alternativ

La randul sau, operatorul de transport alternativ (detinatorul autoturismului) poate desfasura aceasta activitate doar dupa obtinerea urmatoarelor documente:
- autorizatia de transport alternativ, care se elibereaza fiecarui operator de transport alternativ;
- copia conforma a autorizatiei de transport alternativ si ecusonul de transport alternativ, care se elibereaza pentru fiecare masina utilizata de operatorul de transport alternativ.

Aceste documente sunt eliberate de agentia teritoriala Autoritatea Rutiera Romana (ARR) din judetul in care isi are sediul/domiciliul operatorul de transport alternativ (sau dupa caz, zona Bucuresti – Ilfov) si atesta indeplinirea de catre conducatorul auto si de catre autovehiculul utilizat pentru desfasurarea activitatii de transport alternativ a conditiilor prevazute de OUG 49/2019.

Din punct de vedere fiscal, toate veniturile obtinute in urma efectuarii de transport alternativ sunt impozitate in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania.

De asemenea, este reglementata obligatia de a utiliza aparat de marcat electronic de catre operatorii de transport alternativ, in cazul in care se incaseaza contravaloarea serviciilor direct de la pasager, in numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit, iar, in cazul in care serviciile de transport alternativ sunt achitate exclusiv online prin intermediul platformei digitale, este obligatorie emiterea unei facturi catre pasager.

Persoanele fizice si juridice care deruleaza operatiuni ce intra sub incidenta OUG 49/2019 beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la 1 noiembrie 2019.