Intr-un Comunicat dat publicitatii, Autoritatea Rutiera Romana precizeaza:

“Avand in vedere perioada de tranzitie pana la data de 01 noiembrie 2019 prevazuta la art.37 din O.U.G. nr.49/2019, in vederea evitarii unui aflux de cereri pentru eliberarea autorizatiilor pentru transportul alternativ si a copiilor conforme aferente in ultimele zile ale lunii octombrie 2019, ceea ce poate duce la situatii neplacute avand in vedere termenul mai sus mentionat, va rugam sa procedati la depunerea cererilor, documentatiei aferente si a dovezii de plata a tarifului aferent la agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane – ARR in vederea eliberarii autorizatiilor pentru transportul alternativ si a copiilor conforme aferente de catre agentiile teritoriale”.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei pentru transportul alternativ, a copiilor conforme ale acesteia si a ecusoanelor sunt urmatoarele:

Eliberarea autorizatiei pentru transportul alternativ – ATA:

a)    Cerere eliberare ATA (Anexa 1) ( in original)

b)    Certificatul de inregistrare sau certificatul constatator de la  Registrul Comertului din care sa reiasa domeniul de activitate ( cod CAEN – 4939) (in copie)

c)    Certificatul de atestare profesionala a conducatorilor auto pentru transportul de persoane in regim de inchiriere ( in copie)

d)    Certificatul de competenta profesionala pentru managerul de transport alternativ (in cazul persoanelor juridice) (in copie)

e)    Certificatul de atestare profesionala a conducatorilor auto pentru transportul de persoane in regim de inchiriere (in cazul PFA, II, IF) ( in copie)

f)     Certificatul de cazier judiciar al conducatorilor auto (valabilitate 6 luni) (in original)

g)    Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport alternativ (in cazul persoanelor juridice) (valabilitate 6 luni) (in original)

h)    Avizul medical si psihologic al managerului de transport alternativ cu mentiunea “APT” (valabilitate 1 an) (in cazul persoanelor juridice) (in copie)

i)      Avizul medical si psihologic al persoanei fizice titulare cu mentiunea “APT” (valabilitate 1 an)  (in cazul PFA, II, IF ) (in copie)

j)       Dovada plătii tarifului de eliberare ATA (in valoare de 300 lei) (valabilitatea maxima a ATA va fi 30.09.2022)

k)    Taxa consultanta in valoare de 41 le

Eliberarea copiei conforme a autorizatiei pentru transportul alternativ – CC ATA

a)    Cerere eliberare CC ATA  (Anexa 2) ( in original)

b)    Autorizatia pentru transportul alternativ cu autoturism si conducator auto – ATA (in copie)

c)    Certificatele de inmatriculare si cartile de identitate ale autoturismelor pentru care se doreste eliberarea CC ATA ( in copie)

d)    Declaratie pe propria raspundere (Anexa 3) privind indeplinirea de catre autoturismele nominalizate a conditiilor prevazute la art. 19 din O.U.G. 49/2019

e)    Contractele de inchiriere, contractele de comodat in forma autentificata sau contractele de leasing ale autoturismelor, dupa caz ( in copie)

f)     Dovada platii tarifului de eliberare CC ATA in valoare de 100 lei/an     

Eliberarea ecusoanelor pentru transportul alternativ – EC TA

Cele  2 ecusoane EC TA se elibereaza pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil CC ATA, dupa prezentarea de catre OTA a unui contract de afiliere incheiat cu cel putin un operator al unei platforme digitale – OPD.

In vederea eliberarii EC TA, OTA va depune o cerere (Anexa 4) insotita de contractele de afiliere, in copie, incheiate cu cel putin un OPD.