La finalul Președinției franceze în iunie 2022, Consiliul și-a adoptat pozițiile de negociere cu privire la pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, care va permite Uniunii Europene să își reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și să atingă neutralitatea climatică în 2050.

Statele membre au adoptat o poziție comună cu privire la sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), partajarea eforturilor între statele membre în sectoarele neaflate sub incidența ETS (ESR), emisiile și absorbțiile rezultate din exploatarea terenurilor, crearea unui fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (SCF) și standarde noi de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete.

Având în vedere că s-a convenit asupra pozițiilor Consiliului referitoare la Pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”, pot fi demarate negocieri cu Parlamentul European, astfel încât să se ajungă la un acord asupra textelor juridice finale.

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii – Consiliul a înțeles recomandările industriei

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este o piață a carbonului bazată pe un sistem de plafonare și comercializare a certificatelor de emisii pentru industriile mari consumatoare de energie și pentru sectorul producției de energie electrică.

Consiliul a convenit să mențină obiectivul general ambițios propus de Comisie de reducere cu 61% a emisiilor până în 2030 în sectoarele acoperite de EU ETS.

Consiliul a convenit să creeze un nou sistem separat de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul construcțiilor și cel al transportului rutier. Noul sistem se va aplica distribuitorilor care furnizează combustibili pentru consum în sectorul construcțiilor și în cel al transportului rutier. IRU a salutat decizia miniștrilor UE de Mediu de a include toți utilizatorii drumurilor în domeniul de aplicare al ETS II și de a stabili data de începere în 2028, mai realistă decât versiunea Parlamentului și propunerea inițială a Comisiei Europene. Consiliul a înțeles, de asemenea, preocupările industriei cu privire la contraproductivitatea impozitării și taxării multiple, apreciază IRU.

Consiliul a adăugat posibilitatea temporară ca statele membre să scutească furnizorii de restituirea certificatelor până în decembrie 2030, în cazul în care aceștia sunt supuși unei taxe pe carbon la nivel național, al cărei nivel este echivalent cu prețul de licitație pentru certificatele din cadrul sistemului ETS din sectorul construcțiilor și cel al transporturilor sau mai mare decât acesta. IRU salută abordarea Consiliului, care ia în considerare aspecte specifice legate de impozitare la nivel național și evitarea taxării multiple.

Având pozițiile atât ale Consiliului, cât și ale Parlamentului pregătite pentru negociere, sectorul transportului rutier comercial așteaptă cu nerăbdare să vadă că abordarea mai pragmatică a Consiliului depășește compromisul slab din partea Parlamentului, arată IRU.

IRU speră ca membrii Parlamentului European să susțină rațiunea și să opteze pentru propunerea pragmatică a Consiliului de a obține cele mai bune rezultate pentru decarbonizarea transportului UE.

 

Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice

Consiliul a convenit să instituie un fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile, microîntreprinderile și utilizatorii de transport pentru a sprijini crearea unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul construcțiilor și cel al transportului rutier.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete - reducere cu 100% a emisiilor de CO2 până în 2035 

Consiliul a convenit să crească , până în 2030, nivelul obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi, la 55% în cazul autoturismelor și la 50% în cazul camionetelor. De asemenea, Consiliul a convenit să introducă un obiectiv de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 până în 2035 în cazul autoturismelor și al camionetelor noi.

Conducătorilor auto li se va asigura posibilitatea de a-și reîncărca vehiculele în oricare dintre statele membre prin revizuirea aferentă a instalării unei infrastructuri pentru combustibili alternativi (AFIR).

În 2026, Comisia va evalua progresele înregistrate în direcția realizării obiectivelor de reducere cu 100% a emisiilor și necesitatea de a revizui aceste obiective ținând seama de evoluțiile tehnologice, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile de reîncărcare pentru vehiculele hibride și importanța unei tranziții viabile și echitabile din punct de vedere social către emisii zero.

Consiliul a convenit să pună capăt, începând din 2030, mecanismului de stimulare în materie de reglementare pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute (ZLEV).