Pachetul Mobilitate convenit la nivelul UE în iulie 2020 după un lung proces legislativ, cuprinde o nouă directivă privind detașarea conducătorilor auto din sectorul transportului rutier. Potrivit noilor reguli privind detaşarea şoferilor, începând cu 2 februarie 2022, companiile de transport rutier sunt obligate să furnizeze declarații de detașare și alte documente, după caz, autorităților naționale din statele membre în care șoferii lor prestează serviciile de detașare. Pentru asta, Comisia Europeană a dezvoltat o platformă multilingvă unde vor putea fi depuse declaraţiile de detașare.


Portalul este conectat la Sistemul Informațional al Pieței Interne (IMI), pentru a permite comunicarea cu autoritățile naționale competente și, desigur, respectă reglementările europene privind protecția datelor (GDPR).
În prezent, CE organizează împreună cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), cursuri de formare pentru reprezentanţii asociațiilor europene de transport care, la rândul lor, pot sprijini companiile în utilizarea platformei. De asemenea, ELA va produce şi materiale informative (inclusiv tutoriale pe YouTube) despre noua platformă, în toate limbile europene. Portalul este deocamdată în faza de testare, iar reprezentanţii asociațiilor de transport erau așteptați să primească acces încă de la sfârșitul lui decembrie 2021.


Din 2 februarie 2022, compania de transport trebuie să transmită o declaraţie pentru fiecare şofer detașat, care să conțină informațiile:
- Identitatea companiei (licență comunitară dacă este disponibilă)
- Date de contact ale managerului de transport sau ale altei persoane din țara de origine pentru contactul cu autoritățile din țara gazdă
- Identitatea, adresa de rezidenţă și numărul permisului de conducere al șoferului
- Data încheierii contactului cu șoferul şi legislația muncii care i se aplică
- Data de începere și de încheiere a detaşării
- Numărul de înmatriculare corespunzător autovehiculului
- Date despre tipului serviciului de transport (de mărfuri, pasageri, transfrontalier sau cabotaj)
Compania care face detaşarea trebuie să îi asigure șoferului în format tipărit sau electronic documentele, acesta având la rândul său obligația să aibă asupra sa următoarele acte pentru a le pune la dispoziția inspecției rutiere, la cerere:
- O copie a declaraţiei de detaşare (tipărită sau în format electronic)
- Documente de transport, de ex. o scrisoare de trăsură electronică (e-CMR) sau alte documente de transport (art.8, alin.3 din Regulamentul 1072/2009)
- Înregistrările tahografului, în special cu simbolurile țărilor în care șoferul a efectuat operaţiuni în timpul detașării


De asemenea, la solicitarea autorităților de control din țara gazdă, compania e obligată să transmită copii de pe documentele de transport, înregistrările tahografului, precum și documentele privind retribuirea şoferului detaşat, contractul de muncă, foile de pontaj, precum și chitanțele de plată după ce detașarea s-a încheiat.