Comisia a decis să inițieze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Franței cu privire la legislația sa națională care interzice efectuarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal în vehiculele utilitare ușoare (LCV).

Comisia Europeană consideră că legislația franceză care interzice efectuarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal în vehiculele utilitare ușoare, și anume vehicule de peste 2,5 tone și până la 3,5 tone, încalcă legislația UE, în speță Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri.

Reamintim că începând cu 21 mai 2022, prevederile regulamentelor europene privind accesul la profesie și la piața de transport rutier de mărfuri se aplică, conform modificărilor aduse de Pachetul Mobilitate 1, și la transporturile de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone.

În același timp, Pachetul Mobilitate 1 a stabilit prin Regulamentul 1054/2020 că  regulile europene privind timpii de conducere și de odihnă se vor aplica și transportului rutier internațional sau cabotajului cu vehicule comerciale ușoare, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone începând de la 1 iulie 2026. Regulamentul european prevede că șoferii profesioniști pot efectua în vehicul perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse.

În acest context, Comisia Europeană consideră că norma franceză care interzice efectuarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal în vehiculele utilitare ușoare (LCV) restricționează în mod nejustificat și disproporționat libertatea de a presta servicii de transport rutier în Franța și contravine obiectivelor pieței interne.

Franța are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.