Proiectul de modificare a Codului Fiscal se află pe lista proiectelor de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.07.2022.

Ultima formă a proiectului care ar urma să fie inclus în ședința de Guvern de azi, aduce precizări privind prestațiile suplimentare acordate șoferilor profesioniști ca lucrători mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cărora li se va aplica acelați regim fiscal cu cel al indemnizațiilor de delegare/detașare, respectiv neimpozabile în limita plafonului stabilit prin Legea 72/2022 - extras mai jos:

"k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care

efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, 11 în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel: (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat; (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. "

Totodată, proiectul de modificare a Codului Fiscal pubicat azi exclude prestațiile acordate șoferilor profesioniși ca lucrători mobili din categoria prestațiilor suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate pentru care s-a stabilit un nou plafon neimpozabil mai mic de 33% din salariul de bază - extras mai jos:

"a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;"

Reamintim că UNTRR și CP Concordia au solicitat Primului Ministru și Ministrului de Finanțe  menținerea regimului fiscal al prestațiilor suplimentare pentru clauza de mobilitate conform prevederilor legii 72/2022 recent adoptate pe 30.03.2022, respectiv tratament fiscal egal între indemnizația de delegare/detașare și prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate