Comisia Europeană a adoptat un plan de urgență pentru transport pentru a consolida rezistența transportului UE în perioade de criză. Planul se bazează pe învățămintele rezultate din pandemia de Covid-19 și ține cont de provocările cu care se confruntă sectorul transporturilor din UE de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. 

Potrivit Executivului comunitar, ambele crize au afectat grav transportul de mărfuri și de persoane, dar reziliența acestui sector și coordonarea îmbunătățită între statele membre au fost esențiale pentru răspunsul UE la aceste provocări.

„Aceste vremuri dificile și pline de provocări ne reamintesc importanța sectorului nostru de transport din UE și necesitatea de a ne îmbunătăți pregătirea și reziliența. Pandemia COVID-19 nu a fost prima criză cu consecințe pentru sectorul transporturilor, iar invazia ilegală a Rusiei în Ucraina ne arată că, cu siguranță, nu va fi ultima. De aceea, trebuie să fim pregătiți.  Planul de contingență de astăzi, bazat în special pe lecțiile învățate și pe inițiativele luate în timpul pandemiei COVID-19, creează un cadru solid pentru un sector al transporturilor din UE rezistent la crize și rezilient. Cred cu tărie că acest plan va fi un motor esențial pentru reziliența transporturilor, deoarece multe dintre instrumentele sale s-au dovedit deja esențiale atunci când au sprijinit Ucraina – inclusiv coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, care ajută acum Ucraina să își exporte cerealele”, a arătat comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean.

10 acțiuni pentru a trage învățăminte din crizele recente

Planul propune un set de 10 acțiuni pentru a ghida UE și statele sale membre atunci când introduc astfel de măsuri de răspuns la criză în caz de urgență. Printre alte acțiuni, planul evidențiază importanța asigurării conectivității minime și a protecției pasagerilor, consolidarea rezilienței la atacurile cibernetice și testarea rezistenței. Acesta subliniază, de asemenea, relevanța principiilor ”Coridoarelor verzi”, care garantează că transportul rutier de marfă poate traversa frontierele în mai puțin de 15 minute, și consolidează rolul Rețelei de puncte de contact din cadrul autorităților naționale de transport. 

Potrivit Comisiei Europene, ambele s-au dovedit cruciale în timpul pandemiei de Covid-19, precum și în criza actuală, cauzată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Cele 10 domenii de acțiune sunt:

  1. Adaptarea legislației UE în domeniul transporturilor la situațiile de criză
  2. Asigurarea unui sprijin adecvat pentru sectorul transporturilor
  3. Asigurarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și persoanelor
  4. Gestionarea fluxurilor de refugiați și repatrierea pasagerilor și a lucrătorilor blocați din domeniul transporturilor
  5. Asigurarea unei conectivități minime și a protecției pasagerilor
  6. Schimbul de informații în domeniul transporturilor
  7. Consolidarea coordonării politicii de transport
  8. Consolidarea securității cibernetice
  9. Testarea situațiilor de urgență în domeniul transporturilor
  10. Cooperarea cu partenerii internaționali.

Comisia Europeană arată că o lecție cheie învățată din pandemie este importanța coordonării măsurilor de răspuns la criză – pentru a evita, de exemplu, situațiile în care camioanele, șoferii acestora și bunurile esențiale sunt blocate la frontiere, așa cum s-a observat în primele zile ale pandemiei. Planul de urgență pentru transport introduce principii directoare care asigură că măsurile de răspuns la criză sunt proporționale, transparente, nediscriminatorii, în conformitate cu tratatele UE și capabile să garanteze că piața unică continuă să funcționeze așa cum ar trebui.

Pașii următori

Comisia Europeană și statele membre vor folosi acest plan de urgență pentru a răspunde provocărilor actuale care afectează sectorul transporturilor. Comisia va sprijini statele membre și va conduce procesul de pregătire pentru criză în cooperare cu agențiile UE, prin coordonarea rețelei punctelor naționale de contact pentru transport și menținând discuții regulate cu partenerii internaționali și părțile interesate. Pentru a răspunde provocărilor imediate și pentru a se asigura că Ucraina poate exporta cereale, dar și poate importa mărfurile de care are nevoie, de la ajutor umanitar, până la hrana animalelor și îngrășăminte, Comisia va coordona rețeaua de puncte de contact ”Solidarity Lanes” și platforma de asociere ”Solidarity Lanes”.