Autoritatea Rutiera Romana – ARR a informat printr-un comunicat trimis in 20 mai 2020  ca, incepand cu data de 08.06.2020 se preconizeaza reluarea activitatii de examinare la proba practica in vederea obtinerii certificatelor de calificare profesionala initiala pentru conducatrori auto care efectueaza transport rutier de marfuri sau de persoane si respectiv in vederea obtinerii  atestatelor de instructor de conducere auto.

Calendarul reluarii activitatii in tara si in municipiul Bucuresti se va  comunica centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere care prezinta candidati la examinare.

Activitatea de examinare la proba practica se va desfasura cu respectarea masurilor de protectie si distantare sociala in vederea limitarii raspandirii coronavirusului.

Programarea centrelor de pregatire profesionala pe zile de examinare se face de catre Autoritatea Rutiera Romana – ARR in functie de numarul de candidati prezentati la examinare de catre fiecare centru de pregatire profesionala. Programarea nominala a candidatilor pe ore de prezentare la examen se face de catre centrele de pregatire profesionala. 

In vederea desfasurarii activitatii de examinare vor fi respectate, cu strictete, urmatoarele masuri de protectie in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului ;
-    se va evita prezentarea la locul de incepere a examinarii a mai multor candidati la aceiasi ora sau a candidatilor cu insotitori (prieteni, rude, sustinatori)
-    respectarea distantarii persoanelor aflate la locul de intalnire comunicat pentru sustinerea probei, de cel putin 1,5 m;
-    desfasurarea activitatii de instruire  privind modul de desfasurare a activitatii si de examinare a candidatilor la partea a doua a probei practice numai in spatii deschise, cu respectarea regulilor de distantare sociala;
-    utilizarea mastilor de protectie si a manusilor - atat pentru candidati cat si pentru examinatori si reprezentantii centrelor de pregatire profesionala;
-    dezinfectarea interiorului autovehiculelor folosite la desfasurarea probei practice, inainte de inceperea fiecarei probe;
-    dotarea autovehiculelor cu dezinfectant;
-    aerisirea vehiculului inainte de inceperea fiecarei probe;
-    dezinfectarea mainilor inainte de inceperea probei practice pentru a diminua riscul contaminarii cabinei si echipametelor utilizate in timpul examinarii.

Dotarile necesare pentru autovehicul precum si dezinfectarea acestuia se asigura de catre centrul de pregatire si perfectionare profesionala. De asemenea, centrele de pregatire profesionala vor efectua termometrizarea candidatilor inaintre de inceperea examinarii (normal pana la 37,30 C; candidatul care are temperatura peste 37,30 C nu va fi prezentat pentru sustinerea probei practice).
 
In functie de normele/reglementarile aplicabile la data reluarii activitatii de examinare la proba practica se pot aplica si alte masuri de protectie care vor fi aduse la cunostinta in timp util.