Asociația Producătorilor de Automobile Europeni (ACEA) salută revizuirea, de către Comisia Europeană, a Directivei privind greutatea și dimensiunile maxime ale vehiculelor grele, un demers destinat alinierii prevederilor sale la obiectivele stabilite pentru reducerea emisiilor cu efect de seră din transport.

Potrivit ACEA, vehiculele cu emisii zero, și anume vehiculele electrice cu baterii și vehiculele alimentate cu hidrogen, vor trebui să devină coloana vertebrală a transportului rutier dacă sectorul își dorește să își atingă obiectivele de decarbonizare. ”Aceste noi tehnologii de propulsie au cerințe suplimentare în ceea ce privește spațiul disponibil în vehicule, greutatea totală a vehiculului și greutatea pe osie. Aceste diferențe față de vehiculele cu propulsie convențională ar trebui acum abordate pentru a permite și a sprijini adoptarea pe piață a vehiculelor cu emisii zero”, spun reprezentanții ACEA.

Prin urmare, Asociația consideră că revizuirea Directivei oferă oportunitatea de a aborda mai multe neajunsuri, inclusiv eliminarea inconsecvențelor și a barierelor care împiedică adoptarea accelerată de piață a vehiculelor cu emisii zero.

ACEA subliniază că revizuirea ar trebui să se concentreze pe două elemente cheie:
- Dispoziții specifice privind dimensiunile vehiculelor, greutățile totale și greutățile pe osie.
- Combinații de vehicule mai lungi și mai grele - Sistem modular european (EMS).
 
Obiectivul recomandărilor ACEA este de a elimina barierele care împiedică adoptarea pe piață a vehiculelor cu emisii zero și de a le așeza în condiții de concurență echitabile cu vehiculele convenționale în ceea ce privește sarcina utilă etc. De asemenea, revizuirea trebuie efectuată în contextul cadrului de reglementare mai larg. În special, arată ACEA, trebuie să fie însoțit de revizuiri (ideal făcute simultan) ale altor reglementări relevante, de exemplu (UE) 2021/535, Anexa XIII.

ACEA recomandă, de asemenea, ca textul și structura Directivei privind greutățile și dimensiunile să fie analizate amănunțit, clarificate și simplificate pentru a reduce complexitatea și a minimiza potențialele confuzii și contradicții.