Comisia Europeană a trimis ”avize motivate” Belgiei, Bulgariei, Ungariei, Irlandei, Poloniei și Portugaliei, pentru că nu au notificat măsurile naționale de transpunere a Directivei privind serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE). 

”Avizul motivat” este cea de-a doua etapă, după „scrisoarea de punere în întârziere”, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul legislației UE (infringement).

SETRE este un sistem de taxare rutieră pentru care utilizatorii drumurilor din UE pot plăti printr-un singur contract de abonament, un singur furnizor de servicii și o singură unitate de bord care acoperă toate statele membre. 

Directiva are două obiective: asigurarea interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere. 

Termenul de transpunere a acestei directive a expirat la 19 octombrie 2021, iar cele șase state membre în cauză încă nu au informat Comisia cu privire la nicio măsură de transpunere. 

”Avizele motivate” survin ”scrisorilor de punere în întârziere” trimise către 19 state membre în noiembrie 2021 cu privire la aceeași chestiune. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestor state membre în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la această chestiune.