Şi firmele vor fi amendate dacă șoferul refuză cântărirea mărfii

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a publicat în data de 03 ianuarie 2022, Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor este menită să descurajeze supraîncărcarea vehiculelor rutiere de transport marfă și șoferii care nu permit verificarea prin cântărire sau sustragerea de la acest tip de control.

În Nota de fundamentare, MTI precizează că:

“În prezent, principalul factor de degradare al drumurilor și al lucrărilor de artă îl constituie circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor maxime admise, așa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dintre acestea, cel mai mare impact îl au vehiculele care transportă mărfuri în vrac, ca de exemplu produse de balastieră, cereale, etc. Drept urmare, este necesară limitarea circulației acestor vehicule. Pe de altă parte, la ora actuală aproximativ 40% din rețeaua de drumuri naționale este încadrată din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M), pentru care masele maxime admise pe axe sunt mai mici decât limitele prevăzute de Directiva nr. 96/53/CE, fapt ce ar obliga operatorii economici să circule cu vehiculele încărcate sub masa maximă admisă, având drept consecință creșterea nejustificată a costurilor de transport.

Prezentul proiect de act normativ are în vedere limitarea posibilității autorizării circulației vehiculelor care transportă mărfuri în vrac, dar permite circulația cu respectarea maselor maxime admise pe drumurile încadrate din punct de vedere al capacității portante ca drumuri modernizate (M).

Totodată, în urma controalelor efectuate s-a constatat că valoarea sancțiunilor aplicate pentru refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire, precum și pentru sustragerea de la control nu sunt descurajante. Astfel, se consideră că sancțiunea trebuie să se aplice solidar atât persoanei fizice sau juridice care efectuează transportul, cât și conducătorului auto. Solicităm acest lucru, deoarece realitatea a dovedit că decizia conducătorului auto de a refuza cântărirea vehiculul/ansamblului de vehicule este luată în urma consultării șefilor ierarhici (Ex: administrator/manager de transport). Mai mult, din punct de vedere juridic conducătorul auto este prepusul întreprinderii, deci este sub coordonarea și controlul acesteia.

 

Astfel, conform noului Proiect de Ordonanță a Guvernului, amenzile vor putea fi aplicate și firmelor care organizează transportul, nu doar șoferilor. În plus, cuantumul amenzilor maxime va fi dublat.

 

Refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoți vehiculul personalului cu atribuții de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control documentele privind transportul, se va sancționa cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto și cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice care efectuează transportul.

 

Pentru asigurarea aplicării dispozițiilor din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a descuraja refuzul de a supune vehiculul/ansamblul de vehicule verificării prin cântărire, se propune aplicarea unor măsuri, atunci când răspunderea este a întreprinderii, respectiv măsuri administrative cum ar fi suspendarea unei copii conforme a licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile, de la data constatării contravenției.