Ca urmare in a intrarii in vigoare a Acordului Comercial si de Cooperare intre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de alta parte, posesorii unui permis de conducere eliberat de autoritatile competente din Marea Britanie, nu pot fi inscrisi si nu pot sustine examen in sistemul informatic de examinare online in vederea obtinerii certificatelor de pregatire profesionala de tip CPI sau CPC, ca urmare a faptului ca Marea Britanie nu mai are calitatea de stat membru al Uniuniii Europene.

Pentru inscrierea si examinarea candidatilor posesori de permis de conducere din Marea Britanie care doresc sa obtina certificatul de calificare profesionala initiala- CPI sau certificatul de calificare profesionala continua – CPC acestia vor trebui sa isi preschimbe permisul de conducere cu unul romanesc.

sursa ARR