In 23 iunie 2020, a intrat in vigoare Ordinul 1033/2020 privind recunoasterea calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate în Romania pentru care Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. este autoritate competenta emis de MTIC

Cu toate ca Directivele UE prevad sa fie inscris codul nr. 95 pe permisul auto, statele membre UE pot alege daca vor sa schimbe actele sau pot pastra ca ,si pana acum permisul de conducere  si  cardul de calificare a conducatorului auto.

Romania a ales sa pastreze cele 2 documente, astfel ca soferii romani vor avea ca si pana acum permis de conducere si card de calificare.

Explicatia este simpla, permisul de conducere este eliberat de DRPCIV si cardul de calificare de ARR, autoritatea competenta nominalizata de MTIC sa emita documentele pentru profesiile reglementate din  transport.

Conform acestui Ordin, toate diplomele, certificatele de competenta si calificarile profesionale pentru profesiile din transporturile rutiere, eliberate in statele membre UE, conform legislatiei europene sunt recunoscute si pe teritoriul Romaniei.

Profesiile reglementate in transportul rutier pentru care A.R.R. este autoritate competenta sunt urmatoarele:

a)manager de transport;

b)conducator auto care efectueaza transport de marfuri sau de persoane a carui activitate intra sub incidenta prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;

c)consilier de siguranta rutiera pentru transport rutier de marfuri periculoase;

d)conducator auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase;

e)auditor de siguranta rutiera;

f)instructor de conducere auto;

g)profesor de legislatie rutiera;

h)conducator auto care efectueaza transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere;

i)conducator auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite;

j)conducator auto care efectueaza transport rutier cu troleibuzul;

k)conducator auto care efectueaza transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

l)manager de transport în regim de taxi si închiriere.

De asemenea sunt recunoscute pe teritoriul Romaniei si acceptate ca dovada suficienta a calificarii initiale sau, dupa caz, a formarii periodice urmatoarele documente eliberate conducatorilor auto de autoritatile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana în conditiile Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003:

a)permisul de conducere care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevazut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alaturi de categoriile de permise corespunzatoare, sau

b)cartea de calificare a conducatorului auto al carei model este prevazut în anexa II la Directiva 2003/59/CE, cu modificarile si completarile ulterioare, care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevazut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alaturi de categoriile de permise corespunzatoare.

Pentru persoanele care au obtinut certificate de pregatire profesionala în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana de catre autoritatile competente sau organismele desemnate de statele mentionate sunt recunoscute în Romania daca solicitantul transmite la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. urmatoarele documente:

a)cerere semnata si datata de solicitant;

b)copia certificatului de pregatire profesionala si o traducere autorizata a acestuia în limba romana;

c)actul de identitate sau pasaportul, aflat în termen de valabilitate, în copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre solicitant.

A.R.R. confirma solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii si îl informeaza, dupa caz, cu privire la lipsa oricarui document sau daca documentele depuse nu corespund cerintelor pentru recunoasterea calificarii, termenul de rezolvare poate fi prelungit pana la cateva luni daca ARR solicita autoritatilor competente din statul în care a fost emis certificatul/atestatul informatii suplinmentare privin valabilitatea documentelor.

Recunoasterea profesiilor se aplica si cetatenilor romani care au obtinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European sau în Confederatia Elvetiana.

Pentru mai multe informatii: www.untrr.ro