Comitetul Național pentru Transport Rutier s-a întâlnit cu María José Rallo, secretar general al transporturilor, și Jaime Moreno, director general al transportului rutier, pentru a avansa implementarea Legii Lanțului de Transport care, la fel ca cea a Lanțului Alimentar, care se aplică în agricultură, are printre obiective reechilibrarea relațiilor comerciale dintre transportatori și expeditori și conducerea acestora către o situație de corectitudine și echilibru.

Printre obiectivele fundamentale ale acestei Legi a Lanțului Transporturilor se numără prețul de transport, care trebuie să fie mai mare decât costul de exploatare pentru prestarea serviciului.

În plus, această lege ar presupune o reglementare și limitare a subcontractării, considerând că participarea la un contract de transport a intermediarilor care nu oferă nicio valoare adăugată, dar percep un procent din comision, nu fac decât să reducă prețul de transport și să deterioreze și mai mult această piață.

În urma întâlnirii, Ministerul Transporturilor și-a reiterat „angajamentul pentru îmbunătățirea condițiilor din sectorul transportului rutier de marfă, strategic pentru activitatea economică a țării, prin schimbarea structurală în cel mai relevant sector din ultimele decenii și avansarea în istoric a unor revendicări concepute pentru sustenabilitate dintr-o triplă perspectivă, economică, socială și de mediu și care vizează consolidarea acestuia, îmbunătățirea prestigiului și robusteței sale ca sector economic.“

În ședință s-au mai abordat și alte aspecte precum dezvoltarea legii care reglementează participarea șoferului la sarcinile de încărcare și descărcare atunci când acesta este împărțit între centrul de distribuție și punctul de vânzare, care, a fost lăsat nereglementat.

De asemenea, a fost creat un grup de lucru care să analizeze măsurile ce trebuie întreprinse pentru a încuraja intrarea de noi conducători auto în sector.

În plus, Comitetul Național a solicitat stabilirea de noi măsuri economice care să le completeze pe cele aprobate în martie, deoarece creșterea prețurilor, în special a celor la carburanți, nu permite companiilor de transport să-și desfășoare activitatea normal.