Comisia Europeană a solicitat, joi, Finlandei, Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Slovaciei să transpună integral toate dispozițiile necesare ale Directivei privind serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) în legislațiile lor naționale. Totodată, a solicitat Sloveniei să accepte pe piața sa furnizori de servicii europene de taxare rutieră electronică.

SETRE este un sistem de taxare rutieră pentru care utilizatorii drumurilor din UE pot plăti printr-un singur contract de abonament, un singur furnizor de servicii și o singură unitate de bord care ar putea acoperi toate statele membre. 

Directiva (UE) 2019/520 are două obiective: asigurarea interoperabilității dintre sistemele de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații atunci când nu sunt plătite taxele rutiere. 

Termenul-limită de transpunere a directivei a fost 19 octombrie 2021. 

În urma evaluării sale, Comisia a concluzionat că normele nu au fost transpuse integral de cele cinci state membre în cauză. 

Prin urmare, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere Finlandei, Germaniei și Italiei, acestea având acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Pe de altă parte, în noiembrie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere în acest sens Luxemburgului și Slovaciei și consideră că normele UE nu au fost încă transpuse integral de cele două state membre. Prin urmare, Comisia a emis avize motivate adresate ambelor state membre. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestor state în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Totodată, Comisia a decis joi să trimită un aviz motivat Sloveniei pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2004/52/CE și al Deciziei 2009/750/CE referitoare la acceptarea furnizorilor de servicii europene de taxare rutieră electronică (SETRE) pentru sectoarele de taxare rutieră din țară.

Normele europene vizează intrarea pe piață a furnizorilor de servicii de taxare rutieră electronică și joacă un rol esențial în crearea unei piețe comune pentru serviciile SETRE în Europa, precum și a interoperabilității pentru utilizatori. 

Negocierile contractuale dintre entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii de servicii trebuie încheiate pentru a asigura accesul echitabil și nediscriminatoriu al furnizorilor SETRE pe piața serviciilor de taxare rutieră. 

Slovenia are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate în avizul motivat; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită acest stat în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.