Pentru facilitarea transportului de mărfuri din Republica Moldova spre/din portul Constanța, Ministerul Transporturilor a emis un Ordin prin care a fost prelungit termenul pentru aplicarea derogărilor la tarifele aplicate pe traseul: portul Constanța - punctul de frontiera Albița. 

Potrivit actului normativ, autorizațiile speciale de transport pot fi emise pentru ambele sensuri ale traseului.

Decizie se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 90 de zile de la data publicării decizie în Monitorul Oficial al României.

Noul ordin, publicat în Monitorul Oficial nr, 523 din 27 mai 2022, prevede:

”Art. 1. — Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sau în România, în următoarele condiţii:  

1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de ţara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;  

2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone şi înălţimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;  

3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone şi înălţimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;  

4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 şi 3 nu depăşesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulaţie, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. traseul autorizat va avea ca puncte de origine/destinaţie Constanţa port — Albiţa PTF, autorizaţiile speciale de transport putând fi emise pentru ambele sensuri ale traseului.  

Art. 2. — Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3”.