În contextul în care Legea europeană a climei angajează UE să atingă neutralitatea climatică până în 2050, plenul Parlamentului European - PE din 22 iunie 2022 a adoptat poziția PE privind trei proiecte de legi esențiale ale Uniunii Europene care fac parte din pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” susținând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și protecția locurilor de muncă și a cetățenilor, respectiv:

  • Reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii – ETS prin extinderea acestuia la transportul rutier: eliminarea treptată mai rapidă a certificatelor cu titlu gratuit pentru industrii și includerea transporturilor rutiere și clădirilor, iar ulterior a cetățenilor în ETS II
  • Un domeniu de aplicare mai larg și o implementare mai rapidă în cadrul noului instrument privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon - Eurodeputații solicită lărgirea domeniului de aplicare și aplicarea mai rapidă a mecanismului Uniunii de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) pentru a preveni relocarea emisiilor de carbon și pentru a încuraja adoptarea unor obiective mai ambițioase la nivel mondial în domeniul climei
  • Un Fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice cu scopul de a combate sărăcia energetică și sărăcia în materie de mobilitate.  Acest fond ar trebui să sprijine:
    • Măsuri cum ar fi reducerea taxelor și a impozitelor pentru energia electrică pentru a contracara creșterea prețurilor combustibililor folosiți în transportul rutier și pentru încălzire;
    • trecerea de la transportul privat la cel public și co-voiajare (folosirea în comun a autoturismelor), dar și folosirea unor moduri active de transport, cum ar fi bicicleta. Măsurile pot include stimulente fiscale, bonuri valorice (vouchere), subvenții sau împrumuturi fără dobândă.

Pachetul “Pregătiți pentru 55 în 2030”  urmărește planul Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% comparativ cu nivelurile din 1990 și de a reduce la zero emisiile nete de gaze cu efect de seră (GES) (neutralitate climatică) până în 2050, în conformitate cu Legea europeană a climei.

Prin pozițiile PE adoptate  pe 22.06.2022,  Parlamentul este acum pregătit să înceapă negocierile cu guvernele Uniunii Europene pentru a decide forma finală a acestor legi, arătând că Pachetul este un pas important spre realizarea obiectivului Uniunii de a deveni independentă de combustibilii fosili scumpi și poluanți din Rusia cu mult timp înainte de 2030.

Reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii prin extinderea la transportul rutier îngrijorează industria

Parlamentul European a comunicat că dorește să ofere stimulente industriilor pentru ca acestea să-și reducă și mai mult emisiile și să investească în tehnologii cu emisii reduse de carbon, considerând că sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) trebuie reformat, inclusiv după cum urmează:

- Ar trebui creat un nou ETS II pentru clădiri și transportul rutier - cetățenii vor fi excluși până în 2029;

- Obiectivul de reducere a gazelor cu efect de seră până în 2030 ar trebui majorat de la 61% la 63%;

- Certificatele gratuite ar trebui eliminate treptat începând cu 2027 și ar trebui să dispară până în 2032;

- Ar trebui introdus din 2025 un sistem bonus-malus;

- Veniturile ar trebui folosite exclusiv pentru politicile climatice în Uniunea Europeană și țările sale membre.

IRU – Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere a reacționat la votul ostil al PE vizând includerea transportului rutier comercial în ETS, exprimând îngrijorare sectorului de transport rutier cu privire la riscul foarte real al unei baze de costuri crescute, fără nicio rentabilitate și fără nicio șansă realistă de a trece la vehicule cu emisii zero în curând. În acest context, IRU solicită Consiliului UE să adopte o abordare pragmatică care să includă toți utilizatorii drumurilor și optează pentru extinderea treptată a ETS la transportul rutier, în conformitate cu implementarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în UE.

IRU îndeamnă la introducerea treptată a ETS, aliniată la dezvoltarea tehnologiei și a infrastructurii de taxare; evitarea taxării multiple pentru emisiile de CO2; reinvestirea veniturilor obținute din ETS în sectorul transportului rutier pentru a-l ajuta să se decarbonizeze; și includerea utilizatorilor drumurilor atât privați, cât și comerciali.

Includerea transportului rutier în ETS va duce la o taxare suplimentară, fără a servi drept stimulent de decarbonizare pentru operatorii de transport, atâta timp cât alternativele cu emisii zero nu sunt disponibile suficient.

În cazul în care condiția de bază pentru trecerea la astfel de vehicule – disponibilitatea infrastructurii de încărcare/alimentare cu combustibil alternativ– nu este îndeplinită, UE nu are nicio justificare pentru o creștere imediată a impozitării și a taxelor asupra emisiilor de CO2 din serviciile de transport rutier comercial. IRU subliniază necesitatea unei impozitări inteligente care să stimuleze operatorii de transport rutier în eforturile de decarbonizare, nu un sistem care să-i penalizeze.