In cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, in schimbul casarii unui autovehicul mai vechi de 15 ani, persoana fizica primeste un stimulent in valoare de 3.000 lei, jumatate din suma fiind suportata de AFM si jumatate din bugetul local.

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care indeplineste urmatoarele conditii la data solicitarii stimulentului pentru casare:

  • este persoana fizica cu domiciliul/resedinta in Romania;
  • are domiciliul/resedinta pe raza teritoriala a UAT-ului solicitant de finantare;
  • detine in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale UAT-ului solicitant de finantare;
  • nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;
  • nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru acelasi autovehicul uzat cu care participa in Program;
  • nu este condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva.

Este considerat eligibil autovehiculul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este inregistrat in evidentele fiscale ale UAT solicitant;
  • la data participarii in Program are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei;
  • are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;
  • contine componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie).