Radierea auto poate fi facuta la cerere in mai multe situatii: cand un automobil a a fost casat, cand un automobil a fost vandut la export sau cand masina a fost depozitata intr-un spatiu propriu si nu va mai fi folosita.

Radierea se face atat de la institutiile fiscale pentru a nu se mai plati impozite, cat si din baza de date a DRPCIV (Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor). 

O radiere auto trebuie facuta intai de la directia impozite si taxe locale, iar in cateva zile de la DRPCIV.

Acte necesare la DRPCIV pentru radierea unui autovehicul dezmembrat, casat:

  1. Cererea solicitantului (cerere de radiere auto 2021);
  2. Certificatul de inmatriculare - original;
  3. Placutele cu numarul de inmatriculare;
  4. Cartea de identitate a vehiculului in original;
  5. Documentul care atesta dezmembrarea, casarea sau predarea unei unitati specializate in vederea dezmembrarii (certificate de distrugere);
  6. Certificatul de atestare fiscala radiere auto
  7. Certificat de radiere – 3 exemplare;
  8. Actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.
  9. In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora; Delegatie;
  10. Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.

Acte necesare radiere auto in cazul in care detinatorul nu mai doreste mentinerea vehiculului in circulatie:

1) Cererea solicitantului;

2) Dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;

3) Certificatul de inmatriculare - original;
4) Placutele cu numarul de inmatriculare;

5) Cartea de identitate a vehiculului in original;

6) Certificatul de atestare fiscala;

7) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.

9) In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora; Delegatie;

10) Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.

In cazul radierii vehiculelor inmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de inmatriculare si numere de inmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricatie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua in baza unei declaratii pe proprie raspundere a titularului sau a mostenitorilor legali ai acestuia, care sa ateste ca vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulatie si nu mai circula pe drumurile publice.

Acte radiere auto 2021 in cazul scoaterii definitive a vehiculului din Romania (export):

1) Cererea solicitantului;

2) Certificatul de inmatriculare - original;

3) Placutele cu numarul de inmatriculare;

4) Cartea de identitate a vehiculului in original;

5) Documentul care atesta socaterea definitive a vehiculului din Romania;

6) Certificatul de atestare fiscala;

7) Certificat de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, in original si in copie.

9) In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora; Delegatie;

10) Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.

Daca certificatul de inmatriculare, cartea de identitate a vehiculului sau placutele cu numar de inmatriculare au fost retinute de autoritatile straine la inmatricularea in alt stat, solicitantul va depune dovada retinerii acestora.

Radierea unui vehicul scos definitiv din Romania poate fi efectuata si din oficiu, in baza notificarii primite de la autoritati competente, care atesta faptul ca vehiculul a fost inmatriculat permanent in alt stat.