Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a dat publicitatii in data de 7 iunie 2021, Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitati cu emisii scazute, de abrogare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

Uniunea Europeana are dezideratul de a asigura un sistem energetic durabil, competitiv, sigur si care genereaza emisii reduse de dioxid de carbon, unul dintre principalele obiective vizate in acest sens fiind accelerarea decarbonizarii sectorului transporturilor prin aplicarea de masuri care sa favorizeze tranzitia spre preponderenta transportului public si promovarea vehiculelor nepoluante prin intermediul procedurilor de achizitii publice.

In Nota de fundamentare ANAP precizeaza ca in prezent, la nivelul Uniunii Europene, domeniul privind promovarea si stimularea pietei vehiculelor nepoluante este reglementat de Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 Aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (in continuare Directiva 2009/33/CE), astfel cum a fost modificata prin Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 (in continuare Directiva (UE) 2019/1161).

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) prima teza din Directiva (UE) 2019/1161, in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, Romania are obligatia transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/1161, in termenul prevazut de aceasta (2 august 2021).

Proiectul  de ordonanta de urgenta (care asigura transpunerea integrala in legislatia nationala a prevederilor Directivei 3 (UE) 2019/1161) reglementeaza conditiile privind promovarea si stimularea introducerii pe piata a vehiculelor nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, prin stabilirea in acest sens de tinte minime (exprimate ca procente minime de vehicule nepoluante din numarul total al vehiculelor de transport rutier vizate) ce trebuie atinse de catre autoritatile contractante si entitatile contractante.

Fara sa intram in detalii tehnice (specialistii sunt in masura sa-si spuna parerea), va prezentam Art. 4 - (1) din Proiectul de Ordonanta de Urgenta:

“Incepand cu data de 2 august 2021, in procesul de achizitie publica sau achizitie sectoriala derulat pentru atribuirea contractelor mentionate la art. 2 alin. (1), autoritatile contractante si entitatile contractante au obligatia de a respecta urmatoarele  tinte minime, dupa caz:

a) 18,7%, reprezentand ponderea vehiculelor usoare nepoluante din numarul total de vehicule usoare care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 pana la 31 decembrie 2025;

b) 18,7%, reprezentand ponderea vehiculelor usoare nepoluante din numarul total de vehicule usoare care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 pana la 31 decembrie 2030;

c) 6%, reprezentand ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria N2 si N3 (autoutilitare), din numarul total de vehicule grele incadrate in aceasta categorie, care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 pana la 31decembrie 2025;

d) 7%, reprezentand ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria N2 si N3 (autoutilitare), din numarul total de vehicule grele incadrate in aceasta categorie, care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 pana la 31decembrie 2030;

e) 24%, reprezentand ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 (autobuze), din numarul total de vehicule grele incadrate in aceasta categorie, care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 pana la 31 decembrie 2025;

f) 33%, reprezentand ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 (autobuze), din numarul total de vehicule grele incadrate in aceasta categorie, care fac obiectul contractelor mentionate la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 până la 31 decembrie 2030.”