Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a publicat Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.

Proiectul de Ordonanţă stabileşte cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană şi schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene.

Noul act normativ stabileşte:

  • cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană;
  • cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene;
  • tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord (OBE);
  • condițiile în care se acordă înregistrarea în România a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE);
  • obligațiile entităţilor din România care percep tarife rutiere;
  • obligațiile utilizatorilor SETRE.

Proiectul de Ordonanță a Guvernului propune instituirea unui organism de conciliere, organism desemnat în scopul medierii între entităţile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României şi furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va desemna organismele autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană;

Noul act normativ prevede înființarea registrului electronic naţional, operaționalizat de ICI București și se stabilește conținutul acestuia şi deasemenea prevede faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, asigură identificarea unui vehicul, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.

 

Interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică din România, la nivel național, precum și cu cele din celelalte state membre ale Uniunii Europene se realizează prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră Electronică (SETRE), serviciu complementar serviciilor de tarifare rutieră electronică din acestea.

Sistemele de tarifare electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere din România, care fac obiectul prezentei ordonanţe, trebuie să ofere utilizatorilor acces la Serviciul European de Tarifare Electronică (SETRE).

 

Prevederile noii ordonanţe nu se aplică:

 

a)       sistemelor de tarifare rutieră care nu sunt electronice

b)       sistemelor de tarifare rutieră electronică de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerinţele prezentei ordonanţe sunt disproporţionate în raport cu avantajele

c)       în cazul tarifelor de utilizare a elementelor infrastructurii rutiere stabilite în funcție de perioada de utilizare a acesteia și de caracteristicile vehiculului, cu excepția schimbului transfrontalier de informații în cazul în care a fost constatată o neplată a acestor tarife

d)       în cazul tarifelor pentru utilizarea spațiilor de parcare.

 

Proiectul de ordonanță creează cadrul legal pentru punerea în aplicare a dispozițiilor:

 

- Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii

- Regulamentului Delegat (UE) 2020/203 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind clasificarea vehiculelor, obligațiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerințele privind elementele constitutive de interoperabilitate și criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/204 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind obligațiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conținutul minim al declarației privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfețele electronice și cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate și de abrogare a Deciziei 2009/750/CE.

Pentru mai multe informații: Proiect de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere