In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 mai sunt disponibile fonduri în valoare de aproximativ 1,77 miliarde de euro pentru investitii în dezvoltarea infrastructurii rurale, fonduri care pot fi accesate de autoritatile publice.

Concret, banii europeni sunt disponibili în cadrul a doua submasuri: 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice, cu o alocare de 670,7 milioane de euro şi submasura 7.2 Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, având o alocare de 1,1 miliarde de euro.

Prin cele componente ale PNDR pot fi accesate fonduri pentru constructia, extinderea si modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme - caile de acces din afara exploatatiilor agricole (submasura 4.3), precum şi constructia, extinderea si modernizarea retelei de drumuri de interes local (submasura 7.2).

Beneficiari ai submasurii 4.3 sunt unitatile administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora, persoane juridice de drept privat, proprietari de padure, administratorul fondului forestier proprietate publica a statului. Sprijinul nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu poate depasi 1.000.000 euro/proiect pentru drumurile agricole de acces şi 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere. Una din conditiile de finantare este ca investitia sa fie racordata la un drum existent. Evident, solicitantii trebuie  sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia. Printre cheltuielile eligibile se numara cele privind costurile generale ale proiectului sau cele legate de consultanta si pentru managementul proiectului.

Pentru submasura 7.2, beneficiari sunt comunele si asociatiile acestora, valoarea sprijinului nerambursabil acordat fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale. Valoarea sprijinului nu poate depaşi 1 milion de euro/comuna, pentru investitiile care vizeaza un singur tip de sprijin, cum ar fi infrastructura de drumuri, si 4 milioane euro pentru proiectele depuse de asociatiile de dezvoltare intercomunitare (proiectele colective din care fac parte mai multe comune).
Printre cheltuielile eligibile se numara cele pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor necesare implementarii proiectelor.