În continuarea procesului de descentralizare a proiectelor de infrastructură rutieră, CNAIR a semnat alte 6 protocoale cu autoritățile locale pentru urgentarea proiectării și construcției mai multor obiective cu impact regional.

Cele 6 protocoale se referă la:

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați;

- Elaborare Studiu de Fezabilitate și realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) pentru obiectivul de investiții TransRegio Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu și Drajna- A2;

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș;

- Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru Drum de ocolire Municipiul Reșița între DN58 și DN58B – Faza 1 și Drum de ocolire Municipiul Reșița între DN58B si DJ581 – Faza 2.

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Băbeni (județul Vâlcea)