Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a modificat costul realizarii Studiului de fezabilitate pentru realizarea Autostrazii Timisoara - Moravita. Contractul de Finantare incheiat in august 2019 cu Ministerul Transporturilor a fost revizuit prin act aditional, valoarea proiectului diminuandu-se de la 14,7 milioane de lei la 10,8 milioane de lei. 

Anul trecut, CNAIR, in calitate de beneficiar al finantarii si Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport (OIT), au convenit incheierea Contractului de Finantare nr. 41 pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timisoara-Moravita" in vederea acordarii finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 1- imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea - Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

Recent, cele doua parti au semnat un act aditional prin care valoarea totala a proiectului scade la 10,8 milioane de lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, la 7,7 milioane de lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

In aceste conditii, valoarea co-finantarii eligibile a CNAIR se reduce la 1,8 milioane de lei, la 1,4 milioane de lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

  • Realizarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative,standarde, legi etc.);
  • Intocmirea documentatiei suport si Asistenta solicitata pentru depunerea si sustinerea cererii de finantare;
  • Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari si asigurarea asistentei tehnice necesara 
  • Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari.

Durata proiectului este de 32 luni.

Conexiunea rutiera cu Republica Serbia, pe traseul Timisoara-Moravita, va lega partea de vest a Romaniei cu Belgrad, cu regiunea centrala a Serbiei si, mai departe, cu sudul Europei - Croatia, Slovenia, nordul Italiei, sudul Frantei - prin autostrada E70.

Segmentul rutier Timisoara - Moravita se va conecta la coridorul IV Pan-European prin legatura acestuia cu Autostrada A1 Nadlac-Timisoara-Bucuresti-Constanta.

Principalii indicatori prezentati in MPGT prezinta acest segment la profil de drum EuroTrans, nu de autostrada.

Caracteristici:

  • Cost total: 29,5 mil euro
  • Lungime: 59 km
  • Cost/km : 0,5 milioane de euro
  • Scor MCA (multi criteria analysis): 4,05
  • Cerere de trafic: 10.990 vehicule/zi
  • Sursa de finantare: 85% Fonduri UE (Fondul de Coeziune); 15% Buget de stat

La un moment dat, acest proiect parea ca nu mai are nicio sansa, insa in timpul vizitei presedintelui Serbiei in Romania, din marte 2018, s-au facut referiri si la realizarea sa.